2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató

A felvétel és a képzések finanszírozásának sajátosságai a Budapesti Corvinus Egyetemen

corvinus_fejlec.jpg

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 117/C. § (10) bekezdése alapján a Budapesti Corvinus Egyetem (továbbiakban: CORVINUS) az intézmény által finanszírozott ösztöndíjas képzést indít. Az Ösztöndíj forrását a CORVINUS fenntartója, azaz a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány biztosítja.

A képzésekre a fentiek értelmében

  • a) Corvinus ösztöndíjas hallgató, és
  • b) önköltséges hallgató

nyerhet felvételt a CORVINUS által kiírt ösztöndíj pályázat feltételei szerint (Corvinus Ösztöndíjprogram - Budapesti Corvinus Egyetem (uni-corvinus.hu).

A Corvinus Ösztöndíj célja az ösztöndíjat elnyert hallgató által fizetendő féléves díj (továbbiakban: önköltség) Egyetem általi átvállalása. A Corvinus Ösztöndíjas hallgatók esetében a költségviselés formája az Nftv. 46. § (1) c) pont szerinti önköltséges forma. A Corvinus Ösztöndíj feltételrendszerét a CORVINUS Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 25.§ és 26.§-a alapján kiírt – fenti linken elérhető – pályázat tartalmazza.

Az Egyetem a Corvinus Ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a Corvinus Ösztöndíj feltételeire kiterjedő képzési szerződést köt.

Jelentkezés és besorolás Corvinus Ösztöndíjjal támogatott, valamint önköltséges képzésre:

A felsőoktatási felvételi jelentkezés során a jelentkezőknek meg kell jelölniük, hogy milyen finanszírozási formában szeretnének felsőoktatási tanulmányokat folytatni. (Corvinus ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges; mindkét forma megjelölhető a jelentkező által megválasztott sorrendben).

Az adott meghirdetett képzésnél a finanszírozási forma oszlopban az "A" betűjeles képzést kell annak a jelentkezőnek megjelölnie, aki Corvinus Ösztöndíjjal támogatott képzésre kíván felvételt nyerni, Corvinus Ösztöndíjra pályázik.

Az Egyetem a központi felvételi eljáráson belül zajló folyamatokon kívüli külön ösztöndíjbírálatot nem folytat le, a pályázathoz a felvételi eljárásban kötelezően benyújtandó dokumentumokon túl egyéb dokumentumot nem kér: A bírálati szempontok azonosak a felvételi eljárás általános bírálati szempontjaival.

Az "A" finanszírozási formára felvételt nyert jelentkezők esetében a besorolási döntés tartalmazza, hogy a jelentkező az Nftv. 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti önköltséges finanszírozási formára, Corvinus Ösztöndíjprogram keretében nyert felvételt.

Annak a jelentkezőnek, aki a képzésre jelentkezés során az önköltség megfizetését vállalja, a "K" betűjeles képzést kell megjelölnie.