2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Állami ösztöndíj

A hallgatók kétféle finanszírozási formában folytathatják felsőoktatási tanulmányaikat: (magyar állami) ösztöndíjas vagy önköltséges formában. Amíg az önköltséges képzés költségeit a hallgató, addig az ösztöndíjas képzés költségeit az állam viseli – a hallgató pedig cserébe meghatározott feltételeket teljesít. Ezek alól csak néhány meghatározott esetben mentesülhet.

A teljesítendő feltételek:
  • legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül megszerzi az oklevelet (oklevélszerzési kötelezettség), ÉS
  • az oklevél megszerzését követő húsz éven belül a magyar állami ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban hazai munkaviszonyt tart fenn (20 éven belüli hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség).

Aki az oklevél megszerzése után nem teljesíti a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettségét, a 20 év leteltét követően köteles visszafizetni az igénybe vett állami ösztöndíjnak – évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított éves átlagos fogyasztóiár-növekedés mértékével növelt – összegét (visszafizetési kötelezettség). Munkaviszony-fenntartási és visszafizetési kötelezettsége akkor is lesz a hallgatónak, ha nem szerzi meg, vagy nem időben szerzi meg az oklevelét.

Ösztöndíjas képzésre magyar állampolgárok és jogszabályban* meghatározott nem magyar állampolgárok vehetők fel. Egy személy összesen 12 féléven tanulhat ösztöndíjas képzésben – ez az ún. támogatási idő, amibe minden megkezdett félév beleszámít. Aki kimerítette a rendelkezésére álló támogatási időt, csak önköltséges képzésben tanulhat tovább. Az oklevél megszerzéséhez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott képzés képzési ideje.

Aki korábban már tanult a felsőoktatásban, a még felhasználható támogatási idejéről a www.magyarorszag.hu portálon tájékozódhat, ügyfélkapus azonosítás és az oktatási azonosítója megadását követően (a linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból).

Az, hogy valaki ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formájú képzésre nyer felvételt, nem jelent végleges és változtathatatlan finanszírozási kategóriát.

Ha az ösztöndíjjal támogatott hallgató nem felel meg a meghatározott feltételeknek:
  • nem szerzett vagy nem érte el legalább a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában a tanévet megelőző legalább 15 nappal meghatározott kreditet vagy tanulmányi átlagot,
  • az ösztöndíjas képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatát visszavonja,
  • kimerítette a rendelkezésre álló támogatási időt,

akkor a felsőoktatási intézmény a tanév végén köteles őt önköltséges képzésre átsorolni.

Természetesen ellenkező irányú átsorolásra is sor kerülhet: a megüresedett ösztöndíjas helyekre bekerülhetnek a legjobb teljesítményt elérő, azonos szakon tanuló önköltséges hallgatók.

A magyar állami ösztöndíj feltételeiről, a támogatási idő és az oklevélszerzési határidő számításáról, valamely kötelezettség nem teljesítéséről, illetve a mentességekről bővebb leírás és információ a https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij oldalon található.

A Budapesti Corvinus Egyetem az intézmény által finanszírozott ösztöndíjas képzést indít (Corvinus Ösztöndíj). Erről részletesen itt olvashat. Szintén eltérő a finanszírozási forma a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (közszolgálati ösztöndíj), amelyről bővebb információ itt található.

* A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.)