2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Ukrajna

Pontszámítás – általános tudnivalók »

 

Érettségi végzettséget igazoló dokumentumok
  • Atestat pro povnu zagal'nu serednû osvìtu (’Atestat’ – érettségi bizonyítvány 2018-ig),
  • Svìdoctvo pro zdobuttâ povnoï zagal'noï seredn'oï osvìti (’Svìdoctvo’ – érettségi bizonyítvány 2019-től),
  • Diplom molodšogo specìalìsta (szakmai érettségi bizonyítvány).

Az érettségi eredmények figyelembevételéhez mindenképpen be kell nyújtani a tantárgyakat és eredményeket tartalmazó mellékletet (Dodatok do atestata, Dodatok do svìdoctva pro zdobuttâ povnoï zagal'noï seredn'oï osvìti) is.

A Diplom molodšogo specìalìsta dokumentumból kizárólag a szakmai tárgyakat tartalmazó „államvizsga” vagy „záróvizsga” tárgyakat számítják be. Ezért – amennyiben van – javasolt mellé benyújtani a közismereti tárgyakat tartalmazó Atestat vagy Svìdoctvo bizonyítványt is.

Ha a jelentkező rendelkezik a központi független vizsgarendszerben (ZNO) letett vizsgát tanúsító okirattal (Сертифікат, ennek melléklete az Iнформаційна картка), akkor az abban szereplő tantárgyakból is számítanak érettségi és tanulmányi pontot középszinten. A dokumentum a kiállítástól számított 4 évig érvényes, illetve a rajta szereplő hatályossági időn belül fogadható el. Érettségi eredmények igazolására a külső független vizsgarendszerben letett vizsgákat tanúsító okirat önmagában nem fogadható el, be kell nyújtani mellé az érettségi bizonyítványt is. Amennyiben a jelentkező mindkét érettségi okiratot benyújtotta, akkor a felvételi eljárás során mindkét dokumentumból rögzítik a bennük szereplő érettségi tantárgyakat és vizsgaeredményeket. Azonos megnevezésű érettségi tantárgyak esetén a jelentkező számára kedvezőbb vizsgaeredményt veszik figyelembe. Az Iнформаційна картка csak a Сертифікат-tal együtt érvényes.

A 2021. évi CIX. törvény 2022. január 21-én hatályba lépett rendelkezése alapján az Ukrajnában kiállított „Diplom molodsoho bakalavra” és „Diplom fachovoho molodsoho bakalavra” dokumentumokkal rendelkező jelentkezők alapképzésre és felsőoktatási szakképzésre jelentkezhetnek.

Érettségi értékelési és osztályozási rendszer

Az értékelési és osztályozási rendszer 1-től 12-ig terjed, a 12-es a legjobb eredmény és a 3-as az elégséges osztályzat.

Ukrán érdemjegyek Magyar százalékos eredmények Magyar érdemjegyek Középszintű eredmény
a 2/3-os átváltást követően
12 100 5 67
11 93 5 62
10 86 5 58
9 80 5 54
8 73 4 49
7 66 4 44
6 59 3 39
5 53 3 35
4 46 2 31
3 39 2 26

 

A központi független vizsgarendszerben letett vizsga magyarországi megfeleltetése az alábbi táblázat alapján történik.

Ukrán értékelés
(min: 100; max: 200)
Magyar százalékos eredmények Középszintű eredménya
a 2/3-os átváltás követően
200 100 67
190 94 63
180 88 59
150 70 47
130 57 38
110 45 30
102 40 27
100 39 26

 

A 2000/2001-es tanév előtti osztályozási rendszer 1-től 5-ig terjedt, az 5-ös a legjobb eredmény és a 3-as az elégséges osztályzat.

Ukrán érdemjegyek Magyar érdemjegyek Magyar százalékos eredmények Középszintű eredmény
a 2/3-os átváltást követően
5 5 100 67
4 4 70 47
3 2 39 26

 

Amennyiben 2014-től „irodalom (magyar és világirodalom)” az érettségi vizsgatárgy megnevezése, úgy azt magyar nyelv és irodalomként számítják be.

Ha a 2014-ben és utána kiadott érettségi bizonyítványban „irodalom” tantárgy szerepel, az érettségi bizonyítványtól eltérő formanyomtatványon vagy a köznevelési intézmény által kiállított hivatalos (fejlécet, aláírást, pecsétet, dátumot tartalmazó) igazolás benyújtásával tanúsíthatják a kárpátaljai iskolák az irodalom (magyar és világirodalom) tantárgyat. A formanyomtatvány letölthető a Kérvénytárból.

A 2016-ban és utána kiadott érettségi bizonyítványokban szereplő „magyar nyelv” érettségi vizsgatárgy magyar nyelv és irodalom tárgynak felel meg középszinten.

Amennyiben a 2016 előtti ukrán állami érettségi bizonyítványban a „magyar nyelv” volt az érettségi vizsgatárgy megnevezése és a jelentkező az iskola által kiállított hivatalos (fejlécet, aláírást, pecsétet, dátumot tartalmazó) igazolást nyújt be arról, hogy ez a tantárgy magyar nyelv és irodalomnak felel meg, úgy a „magyar nyelv” érettségi vizsgaeredmény beszámítható magyar nyelv és irodalomként.

A 2022. és 2023. évben felmentéssel kiadott érettségi bizonyítványok elfogadása
  • A felmentéssel kiadott érettségi bizonyítvány és mellékletének benyújtása is kötelező, de önmagában – érettségi eredmények hiányában – nem elegendő a pontszámításhoz.
  • Az Ukrajnában hozott jogszabályi előírás szerinti, érettségi vizsgatárgyak és eredmények nélkül, felmentéssel kiadott érettségi bizonyítványok esetében az utolsó év végi középiskolai bizonyítványban (2021/2022., illetve 2022/2023. tanév Tabel) található tantárgyak közül határozzák meg az érettségi vizsgatárgyakat. Ebben az esetben tanulmányi pont nem számolható, és a jelentkező pontszámát az érettségi pontok duplázásával állapítják meg.
  • Gyakorlati vizsga alapján történő pontszámítás esetén is szükséges a középiskola utolsó tanévét igazoló bizonyítvány (Tabel) benyújtása. A Multiteszt dokumentum tanúsítványként vehető figyelembe, amely önmagában nem elegendő az érettségi pontok számításához, ezért az utolsó év végi középiskolai bizonyítványt is be kell nyújtani.

Amennyiben az érettségi bizonyítványokat 2024-ben is felmentéssel adják ki, úgy azok beszámíthatóságára a fenti szabályok érvényesek. Ha az érettségi bizonyítványban kitöltik a vizsgatárgyakat és az eredményeket, akkor a felvételi pontszámításkor ezeket veszik figyelembe a fenti táblázatok alapján.

Középiskolai eredményeket igazoló dokumentumok
  • Tabel (Értesítő – középiskolai bizonyítvány)

Az ebben szereplő tantárgyak és eredmények vehetők figyelembe tanulmányi pont számításához.

Az ukrán közoktatási intézmények esetében a felsőoktatási felvételi eljárásban elfogadható az intézmény vezetője által aláírt és pecsétjével hitelesített kétnyelvű (magyar-ukrán) középiskolai bizonyítvány (Tabel) is. A formanyomtatvány letölthető a Kérvénytárból.

A középiskolai tárgyak akkor vehetők figyelembe, ha mind a két félévnek van eredménye és az év végi oszlopot is kitöltötték az adott tárgynál.

Az ukrán érettségi bizonyítvány melléklete (Dodatok do atestata, Dodatok do svìdoctva pro zdobuttâ povnoï zagal'noï seredn'oï osvìti) nem az utolsó tanév év végi eredményeit tartalmazza, így tanulmányi pontok számításához az abban szereplő eredmények nem vehetők figyelembe.

Az ukrán középiskolai eredmények átszámítása a fenti táblázat szerint történik.

(Frissítve: 2024.01.31.)