2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Szlovénia

Pontszámítás – általános tudnivalók »

 

Érettségi végzettséget igazoló dokumentumok
 • Maturitetno spričevalo (’Matura’ – érettségi bizonyítvány) és Obvestilo o uspehu pri splosni maturi (’Splosna matura’ – Értesítő az általános érettségi vizsgán elért eredményről) dokumentumok együttesen – gimnáziumi tanulók esetén,
 • Spričevlo o poklicni maturi (’Poklicna matura’ – szakmai érettségi bizonyítvány) és Obvestilo o uspehu pri poklicni maturi (Értesítő a szakmai érettségin elért eredményről) dokumentumok együttesen – szakközépiskolai tanulók 4 éves képzése esetén.
Érettségi értékelési és osztályozási rendszer

Szlovéniában általános érettségi vizsga és szakmai érettségi vizsga tehető.

Az általános érettségi vizsga (splosna matura) kétszintű. Az általános érettségi öt tantárgyból áll, amelyből három kötelező és kettő választott:

 • anyanyelv (szlovén nyelv vagy nemzetiségi anyanyelv),
 • matematika,
 • idegen nyelv,
 • kettő választott tantárgy.

A szakmai érettségi vizsga (poklicna matura) 4 tantárgyból áll, amelyből kettő kötelező, kettő pedig választható tantárgy:

 • anyanyelv (szlovén nyelv vagy nemzetiségi anyanyelv),
 • specializáció tantárgya,
 • kettő választott tantárgy (matematika vagy idegen nyelv vagy nem anyanyelv mint második nyelv vagy szakmai gyakorlati vizsga).

A középszintű érettségi vizsga esetén az osztályozási rendszer megfelel a magyarországinak: 5-ös a legjobb eredmény és 2-es az elégséges szint.

Szlovén érdemjegyek Szlovén megnevezése Magyar érdemjegy Magyar megnevezése Magyar százalékos eredmények Középszintű eredmény a 2/3-os átváltást követően
5 odlično 5 kitűnő 100 67
4 prav dobro 4 jeles 79 53
3 dobro 3 59 39
2 zadostno 2 elégséges 39 26
1 nezadostno 1 elégtelen -

 

Emelt szintű vizsga esetén a vizsgázó a fenti értékelés mellé 1-8 értékelés közötti érdemjegyet is kap.

Szlovén emelt szint pontszáma Szlovén érdemjegy Szlovén megnevezés Magyar érdemjegy Magyar megnevezés Magyar százalékos eredmények Középszintű eredmény a 2/3-os átváltást követően
8 5 odlicno 5 kitűnő 100 67
7 5 odlicno 5 kitűnő 90 60
6 4 prav dobro 4 jeles 80 54
5 4 prav dobro 4 jeles 70 47
4 3 dobro 3 59 39
3 3 dobro 3 49 33
2 2 zadostno 2 elégséges 39 26

 

Emelt szintű érettségi vizsga esetén – csak általános érettségi vizsgánál van rá lehetőség – az emelt szinten kapott érdemjegy magyar százalékos eredménye alapján számítják ki a jelentkező pontszámát.

A jelentkező a középiskola által kiállított hivatalos (fejlécet, aláírást, pecsétet, dátumot tartalmazó) igazolással kérheti

 • az érettségi záróvizsga, záródolgozat (ha az érettségi bizonyítvány nem tartalmazza), vagy
 • az érettségi szakiránynak megfelelő szaktantárgy, vagy szaktantárgyak összességéből letett vizsgáknak

a magyar rendszerű középszintű érettségi vizsgatárgyként történő beszámítását az alábbiak szerint:

 • 2016 előtt kiadott érettségi bizonyítvány esetén szakmai előkészítő tantárgyként (alapismeret),
 • 2016-ban és utána kiadott érettségi bizonyítvány esetén ágazati szakmai tárgy (ismeretek).
Emelt szinten beszámítható érettségi eredmények
Szlovén vizsgatárgy Magyar érettségi vizsgatárgy Egyéb feltétel
Biologija biológia 2020-ban vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmények esetén
Fizika fizika
Geografija fizika földrajz
Zgodovina történelem
Madžarščina kot materiščina magyar nyelv és irodalom
Matematika matematika

 

Középiskolai eredményeket igazoló dokumentumok
 • Letno spričevalo

Az ebben szereplő tantárgyak és eredmények vehetők figyelembe tanulmányi pont számításához.

A szlovén középiskolai eredmények átszámítása a fenti táblázat szerint történik.