2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Szlovákia

Pontszámítás – általános tudnivalók »

 

Érettségi végzettséget igazoló dokumentum
  • Vysvedčenie o maturitnej skúške (érettségi bizonyítvány).
Érettségi értékelési és osztályozási rendszer

Az osztályozási rendszer 1-től 5-ig terjed, mint Magyarországon, azzal a különbséggel, hogy a legjobb teljesítményt 1-essel osztályozzák, a legrosszabb teljesítményt pedig 5-össel. Átmenő osztályzatnak a 4-es érdemjegy számít. Amennyiben a bizonyítványban, illetve az érettségi bizonyítványban (bármely tantárgyból) 5-ös osztályzat szerepel, ez azt jelenti, hogy a diáknak évet, illetve érettségi vizsgát kell ismételnie.

Az átszámított magyar százalékos vizsgaeredményt az egyes vizsgarészek (külső írásbeli, belső írásbeli, belső szóbeli) névérték szerinti átlaga adja.

A belső szóbeli szöveges érettségi vizsgaeredmény átszámítása a 2005 előtt magyar rendszerű érettségi alapján történik:

Szlovák megnevezése Magyar megnevezése Magyar százalékos eredmények Középszintű eredmény
a 2/3-os átváltást követően
vyborny kitűnő 100 67
chvalitebny dicséretes 79 53
dobry 59 39
dostatocny elégséges 39 26

 

Amennyiben az érettségi bizonyítványban adott tantárgynál, illetve tantárgyaknál csak egy vizsgarész százalékos vagy szöveges értékelése található, akkor azt névértéken, önmagában számítják be.

A jelentkező a középiskola által kiállított hivatalos (fejlécet, aláírást, pecsétet, dátumot tartalmazó) igazolással kérheti

  • az érettségi szakiránynak megfelelő szaktantárgy (szakvizsga elmélet, szakvizsga gyakorlat)

magyar rendszerű középszintű érettségi vizsgatárgyként történő beszámítását az alábbiak szerint:

  • 2016 előtt kiadott érettségi bizonyítvány esetén szakmai előkészítő tantárgyként (alapismeret),
  • 2016-ban és utána kiadott érettségi bizonyítvány esetén ágazati szakmai tárgy (ismeretek).

Tantárgymegfeleltetés esetén az érettségi bizonyítvány mellékletét (Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške) mindenképpen be kell nyújtani.

Az „Občianska náuka” tantárgy társadalomismeret tárgyként fogadható el.

A korábbi, kísérleti jelleggel bevezetett szlovákiai kétszintű érettségi vizsgarendszer szerinti emelt szintű érettségi vizsgák is csak középszinten számíthatók be.

Emelt szinten beszámítható érettségi eredmények
Szlovák vizsgatárgy Magyar érettségi vizsgatárgy Egyéb feltétel
Cudzí jazyk (Predmet: anglicky jazyk, nemecky jazyk) idegen nyelv (kötelező tárgy pl. angol nyelv, német nyelv) B2 és C1 szintű kötelező (nem szabadon választott) idegen nyelvi érettségi vizsgaeredmény,
  • ha a jelentkező rendelkezik külső írásbeli vizsgarésszel is, vagy 2020-ban vagy 2021-ben érettségizett és csak belső szóbeli értékelése van, valamint
  • az érettségi bizonyítványban a „szint” mező B2 vagy C1 megjelölést tartalmaz

 

Középiskolai eredményeket igazoló dokumentumok
  • Vysvedčenie

Az ebben szereplő tantárgyak és eredmények vehetők figyelembe tanulmányi pont számításához.

A szlovák középiskolai eredmények átszámítása az alábbi táblázat szerint történik.

Szlovák érdemjegyek és megnevezésük Magyar érdemjegyek és megnevezésük
1 vyborny 5 kitűnő
2 chvalitebny 4 dicséretes
3 dobry 3
4 dostatocny 2 elégséges
5 nedostatocny 1 elégtelen