2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Szerbia

Pontszámítás – általános tudnivalók »

 

Érettségi végzettséget igazoló dokumentumok
  • Diploma o stečenom srednjem obrazovanju (Oklevél a befejezett középfokú oktatásról, amely a négyéves középiskolai tanulmányok elvégzését igazolja; korábban: Diploma o položenom maturskom ispitu),
  • Diploma o stečenom obrazovanju za rad u trajanju o četiri godine (Oklevél a befejezett négyéves középfokú oktatásról – 2023-tól)
  • Diploma o stečenom pozivnousmerenom obrazovanju i vaspitanju srednjeg stupnja, amennyiben 12. (4.) évfolyam befejezését és IV. szintű képzést igazol (Oklevél a befejezett középfokú szakirányú oktatásról).

A Diploma o stečenom pozivnousmerenom obrazovanju i vaspitanju srednjeg stupnja okirat nem tartalmaz külön érettségi tantárgyakat és eredményeket, ezért ezek számításához mindenképpen be kell nyújtani minden tanév év végi középiskolai bizonyítványát. Ebben az esetben az érettségi eredményeket az utolsó év végi középiskolai bizonyítványból veszik figyelembe, és ezért tanulmányi pont már nem számítható.

Érettségi értékelési és osztályozási rendszer

Az osztályozási rendszer megfelel a magyarországinak: az 5-ös a legjobb eredmény és a 2-es az elégséges szint, így a tanulmányi pontokba is „névértéken” kerülnek beszámításra az érdemjegyek.

Szerb érdemjegyek Szerb megnevezése Magyar érdemjegy Magyar megnevezése Magyar százalékos eredmények Középszintű eredmény a 2/3-os átváltást követően
5 odlican 5 kitűnő 100 67
4 vrlo dobar 4 jeles 79 53
3 dobar 3 59 39
2 dovoljan 2 elégséges 39 26
1 nedovoljan 1 elégtelen -

 

A szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban a nyelvi tagozaton végzettek esetében az irodalom érettségi tárgy magyar nyelv és irodalom tárgynak felel meg középszinten.

Minden középiskolában az anyanyelv és irodalom a kötelező érettségi tantárgy, és mellette még egy, a profilnak megfelelő szaktantárgy. Ezek mellett még a diák választ egy szaktantárgyat, amelyből vagy dolgozatot ír és azt szóban megvédi (gimnáziumok vagy egyes szakközépiskolák) vagy szóbeli vizsgát tesz belőle (szakközépiskolák).

Egyes megreformált programmal működő szakközépiskolai szakok esetén csak a magyar nyelv és irodalom tantárgyból tett érettségi ismerhető el, ugyanis az ún. kísérleti (ogled), megreformált programú szakokon a szaktantárgyak összességéből letett érettségi vizsga konkrét tantárgynak nem feleltethető meg. Ezen jelentkezők esetében a szaknak megfelelő magyarországi érettségire történő jelentkezést javasoljuk, és csak az ott elért eredmény számítható be a felvételi pontszámba.

A jelentkező a középiskola által kiállított hivatalos (fejlécet, aláírást, pecsétet, dátumot tartalmazó) igazolással kérheti

  • az érettségi szakdolgozatnak (ha az érettségi bizonyítvány nem tartalmazza), vagy
  • az érettségi szakiránynak megfelelő szaktantárgy, vagy szaktantárgyak összességéből letett vizsgáknak

a magyar rendszerű középszintű érettségi vizsgatárgyként történő beszámítását (kivéve kísérleti [ogled] szakon) az alábbiak szerint:

  • 2016 előtt kiadott érettségi bizonyítvány esetén szakmai előkészítő tantárgyként (alapismeret),
  • 2016-ban és utána kiadott érettségi bizonyítvány esetén ágazati szakmai tárgy (ismeretek).

 

Középiskolai eredményeket igazoló dokumentumok
  • Svedočanctvo

Az ebben szereplő tantárgyak és eredmények vehetők figyelembe tanulmányi pont számításához.

A szerb középiskolai eredmények átszámítása a fenti táblázat szerint történik.