2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Románia

Pontszámítás – általános tudnivalók »

 

Érettségi végzettséget igazoló dokumentum
  • Diplomă de bacalaureat (érettségi bizonyítvány).

Az érettségi eredmények figyelembevételéhez mindenképpen be kell nyújtani a tantárgyakat és eredményeket tartalmazó oldalt (Situatia la examenul de bacalaureat) is.

Érettségi értékelési és osztályozási rendszer

Az osztályozás 1-10-ig történik (két tizedes jegyig lebontva), az elégséges szint az 5-ös osztályzat. A félévi és év végi tantárgyi – kéttizedes pontossággal megadott – eredmények átszámítása:

Román érdemjegyek Magyar százalékos eredmények Magyar
érdemjegyek
Középszintű eredmény
a 2/3-os átváltást követően
8,32-10 80-100 5 54-67
6,69-8,31 60-79 4 40-53
5,87-6,68 50-59 3 34-39
5-5,86 39-49 2 26-33

 

A román érettségi bizonyítványban található százalékos értékelés nem a magyar rendszer szerinti százalékos eredménnyel egyenértékű.

Amennyiben az érettségi bizonyítványban idegen nyelvi ("Evaluarea competentei lingvistice in limba...") kompetencia értékelés található, úgy az A1 (30), A2 (40), B1 (60), B2 (80) minősítések alapján a legjobb eredmény 5 kompetencia esetében 400 pont. A százalékos eredmény kiszámításához mindig a 400 pontos maximumhoz történik a viszonyítás. Nyelvvizsgával történő kiváltása esetén – értékelés hiányában – érettségi vizsgatárgyként nem vehető figyelembe.

A digitális kompetencia értékelés (Evaluarea competentelor digitale) magyar informatika érettségi tárgynak felel meg. Ennek pontszáma névértéken kerül százalékos beszámításra. ECDL vizsgával történő kiváltása esetén – értékelés hiányában – érettségi tantárgyként nem vehető figyelembe.

Nem kell benyújtani:

  • Certificat de competentá lingvisticá és a leíró melléklete: az idegen nyelvi érettségi tantárgy nem egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvánnyal és kompetenciák értékelése átvezetésre kerül az érettségi bizonyítványba.
  • Certificat de competente digitale és melléklete: a digitális kompetencia eredményét az érettségi bizonyítvány tartalmazza.
  • Competente professionale, Certificat de calificare, Certificat de calificare profesionalá és egyéb szakmai végzettséget igazoló dokumentum: a felvételi eljárásban nem vehetők figyelembe.

A jelentkező a középiskola által kiállított hivatalos (fejlécet, aláírást, pecsétet, dátumot tartalmazó) igazolással kérheti

  • a gyakorlati munka vagy
  • az érettségi szakiránynak megfelelő szaktantárgy

magyar rendszerű középszintű érettségi vizsgatárgyként történő beszámítását az alábbiak szerint:

  • 2016 előtt kiadott érettségi bizonyítvány esetén szakmai előkészítő tantárgyként (alapismeret),
  • 2016-ban és utána kiadott érettségi bizonyítvány esetén ágazati szakmai tárgy (ismeretek),

 

Emelt szinten beszámítható érettségi eredmények
Román vizsgatárgy Magyar érettségi vizsgatárgy Egyéb feltétel
Matematică (profilul real, specializarea matematică-informatică) matematika 2015-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmény reál profilú matematika-informatika szak esetén
M1 vagy T1 jelzésű matematică (profilul real, specializarea matematică-informatică matematika a 2011-2014. között szerzett érettségi vizsgaeredmény reál profilú matematika-informatika szak esetén

 

Középiskolai eredményeket igazoló dokumentumok
  • Foaie Matricola, amely a középiskolai tanévek tantárgyait és év végi eredményeit tartalmazza tanévre bontottan.

Az ebben szereplő tantárgyak és eredmények vehetők figyelembe tanulmányi pont számításához. Az a körülmény, hogy Romániában az év végi eredményeket két féléves vagy öt modul lezárásából állapítják-e meg, nem mérvadó.

A román középiskolai eredmények átszámítása a fenti táblázat szerint történik.