2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató

International Baccalaureate Organization (IBO)

Pontszámítás – általános tudnivalók »
Érettségi végzettséget igazoló dokumentum
  • IB Diploma.

A felsőoktatásba történő jelentkezés évében érettségiző jelentkezők esetében a hitelesített (iskola által aláírt és pecséttel ellátott) Results Summary/Candidate Results dokumentum is elfogadható a végzettségi igazolására.

Amennyiben a jelentkező rendelkezik magyar vagy külföldi (nem IB Diploma) érettségi bizonyítvánnyal, és igazolja, hogy az IB Diploma programban (IBDP) tett érettségi vizsgákkal is rendelkezik, de nem teljesítette a Diploma kiállításához szükséges valamennyi feltételt, a pontszámítás szabályai szerint a Certificate/Course Result alapján az adott tárgyból érettségi pont számítható.

Érettségi eredmények átszámítása
IB eredmény Átszámított százalékos eredmény Középszintű eredmény
a 2/3-os átváltást követően
7 100 67
6 88 59
5 76 51
4 63 42
3 51 34
2 39 26

 

A már emelt szinten elfogadott vizsgatárgyat nem lehet középszinten más vizsgatárgynak elfogadni (pl. Economics HL – gazdasági ismeretek, így Economics SL is csak gazdasági ismereteknek feleltethető meg, vagy fordítva: Business management HL vagy SL nem feleltethető meg gazdasági ismereteknek stb.).

Az IBDP keretein belül tanított, magyartól eltérő megnevezésű vizsgatárgyak közül a Hivatal az alábbiakat felelteti meg középszintű érettségi vizsgatárgyként.

Business Management HL/SL üzleti ismeretek
Economoics HL/SL gazdasági ismeretek
Psychology pszichológia
Vizual arts vizuális kultúra/ismeretek
Computer science informatika

 

Emelt szinten beszámítható érettségi eredmények

A 2005 előtt kiállított IB Diplomából kizárólag középszinten lehet vizsgaeredményt beszámítani. Kivétel: ha a jelentkező igazolja, hogy a középiskola utolsó négy évét angol nyelven folytatta, akkor az English A (mindegy, hogy Literature, vagy Language and Literature) rögzíthető emelt szinten.

A 2015 előtt szerzett IB érettségi eredmények emelt szinten való megfeleltetését a jelentkező a felvételi eljárástól függetlenül, külön eljárásban kérheti az Oktatási Hivataltól.

Az alábbi IB vizsgatárgyak számíthatók be emelt szinten:

IB vizsgatárgy/valamennyi IB rendszerű intézményben Magyar érettségi vizsgatárgy Melyik általános felsőoktatási eljárástól kezdődően? Melyik évben vagy azt követően letett érettségi esetén?
Mathematics: analysis and approaches Higher Level Matematika 2021. 2021.
Mathematics Higher Level Matematika 2015. 2015.
Physics Higher Level Fizika

Language A: Literature, Standard – Higher Level

Idegen nyelv
Language A: Language and Literature – Standard, Higher Level
Language B – Standard, Higher Level
Biology Higher Level Biológia
Chemistry Higher Level Kémia
Computer Science Higher Level Informatika
Economics Higher Level Gazdasági ismeretek
History Higher Level Történelem 2017. 2017.
Geography Higher Level Földrajz

 

Hungarian A: Literature Higher Level vizsgatárgy kizárólag az alábbi intézményekben számítható be emelt szinten:

Intézmény Magyar érettségi vizsgatárgy Melyik általános felsőoktatási eljárástól kezdődően? Melyik évben vagy azt követően letett érettségi esetén?
Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, a debreceni Tóth Árpád Gimnázium, valamint a BME által alapított Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, British International School of Budapest Magyar nyelv és irodalom 2018. 2018.
Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium 2019 2019.
SEK Budapest International School 2021. 2021.

 

Egyéb intézményekben letett Hungarian A: Literature Standard vagy Higher Level vizsgatárgy csak magyar mint idegen nyelv érettségi tárgyként vehető figyelembe.

History Europe Higher Level vizsgatárgy kizárólag az alábbi intézményekben számítható be emelt szinten:

Intézmény Magyar érettségi vizsgatárgy Melyik általános felsőoktatási eljárástól kezdődően? Melyik évben vagy azt követően letett érettségi esetén?
Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium

Történelem

2019. 2019.
SEK Budapest International School és a BME által alapított Két Tanítási Nyelvű Gimnázium 2021. 2021.
a debreceni Tóth Árpád Gimnázium és a budapesti Karinthy Frigyes Gimnázium 2020. 2020.
American International School of Budapest Történelem 2022. 2022.

 

Egyéb intézményekben letett History Europe Standard vagy Higher Level vizsgatárgy nem vehető figyelembe történelem tantárgyként.

Az IB rendszerében végzettek esetében érettségi bizonyítványként kizárólag az IB Diploma fogadható el, egyéb dokumentum (pl. Certificate/Course result) nem. Amennyiben a jelentkező rendelkezik magyar vagy külföldi (nem IB Diploma) érettségi bizonyítvánnyal, és igazolja, hogy az IB Diploma programban tett érettségi vizsgákkal is rendelkezik, de nem teljesítette a Diploma kiállításához szükséges valamennyi feltételt (pl. nem érte el a 24 pontot), a pontszámítás szabályai szerint a Certificate/Course Result alapján az adott tárgyból érettségi pont számítható.