2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Ausztria

Pontszámítás – általános tudnivalók »

 

1. Az osztrák érettségi eredmények átszámítása – általános

Érettségi végzettséget igazoló dokumentum(ok):
  • Reifeprüfungszeugnis.

Eltérő bizonyítványtípusok esetében, vagy amennyiben a Reifeprüfungszeugnis dokumentumot nicht bestanden minősítéssel állították ki, a Hivatal a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ szakmai véleményére alapozottan dönt a bizonyítvány továbbtanulási célú elismerésével kapcsolatban.

Érettségi eredmények átszámítása

Az osztrák érettségi értékelés ötfokozatú skála, így a 2005 előtti magyar érettségi értékelés átváltási módszerét alkalmazzák:

Osztrák értékelés Átszámított százalékos eredmény Középszintű eredmény
a 2/3-os átváltást követően
Sehr Gut (1) 100 67
Gut (2) 79 53
Befriedigend (3) 59 40
Genügend (4) 39 26

 

Az osztrák oktatási rendszerben tanított, magyartól eltérő megnevezésű vizsgatárgyak közül a Hivatal az alábbiakat felelteti meg középszintű érettségi vizsgatárgyként.

Biologie und Umweltkunde Középszintű biológia
Geschichte und Sozialkunde, Politische Bildung Középszintű történelem
Geografie und Wirtschaftkunde Középszintű földrajz
Betriebungswirtschaftliches Kolloquium Középszintű közgazdasági ismeretek
Naturwissenschaften Középszintű fizika

 

2. Budapesti Osztrák Iskola – Österreichische Schule Budapest – eredményeinek átszámítása

Érettségi végzettséget igazoló dokumentum(ok):
  • Reifeprüfungszeugnis, amelyhez a 2016 előtt érettségizett jelentkezők esetében a „Melléklet” dokumentum benyújtása is szükséges.

A Budapesti Osztrák Iskolában tanított, magyartól eltérő megnevezésű vizsgatárgyak közül a Hivatal az alábbiakat felelteti meg középszintű érettségi vizsgatárgyként.

Biologie und Umweltkunde Középszintű biológia
Geschichte und Sozialkunde, Politische Bildung Középszintű történelem
Geografie und Wirtschaftkunde Középszintű földrajz

 

Emelt szinten beszámítható eredmények

A 2005-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmények esetén az alábbi érettségi vizsgatárgyak számíthatók be emelt szinten, amennyiben szóbeli és írásbeli vizsgát is tesz a tanuló:

Deutsch emelt szintű német nyelv
Mathematik emelt szintű matematika
Englisch emelt szintű angol nyelv – kizárólag 2014-ben vagy azt követően szerzett
érettségi vizsgaeredmények esetén
Physik emelt szintű fizika

 

A 2015/2016. tanévtől érettségizett jelentkezőknél az emelt szinten teljesített vizsgaeredmények magyar százalékos értékét a szóbeli és írásbeli vizsgaeredmények számtani átlaga adja, kerekítés nélkül. A korábban, 2015-ben vagy azelőtt érettségizett jelentkezők esetében az értékelés átszámítása a fenti, Érettségi eredmények átszámítása c. táblázat szerint történik.

Az egyéb, osztrák rend szerint letett vizsgák – függetlenül attól, hogy a tanuló a vizsgát írásban és szóban, vagy csak írásban, illetve csak szóban teszi le – középszinten kerülnek beszámításra a fenti táblázat alapján.