2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató

A külföldi felsőfokú végzettségek továbbtanulási célú elismeréséről

A magyar felsőfokú oklevéllel egyenértékű az a felsőfokú végzettség megszerzését tanúsító oklevél, amelyet:

a) az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban állítottak ki.

b) a lisszaboni elismerési egyezményt* ratifikáló országok: Albánia, Andorra, Ausztrália, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Izrael, Kanada, Kazahsztán, Kirgizisztán, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szentszék (Vatikán), Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Tádzsikisztán, Törökország, Új-Zéland, Ukrajna.

c) olyan államban állítottak ki, amely Magyarországgal erről szóló kétoldalú nemzetközi egyezményt kötött: Ausztria, Bulgária, Csehország, Csehszlovákia, Horvátország, India, Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság, Kína, Laosz, Oroszország, Románia, Spanyolország, Szerbia, Szíria, Szlovákia, Szlovénia, Szovjetunió, Ukrajna.

Ha az adott oklevelet kibocsátó országgal Magyarország nem kötött egyezményt, vagy az egyezmény hatálya nem terjed ki az adott fokozatra, akkor szükség van azok továbbtanulási célú elismerésére. A továbbtanulási célú elismerés – az Oktatási Hivatal szakmai véleményének figyelembevételével – a felsőoktatási intézmények hatásköre.

Az elbíráláskor megállapítják, hogy a külföldi oklevél – a magyarországi oklevélhez hasonlóan –felsőoktatási intézménybe való jelentkezéshez

  • elismerhető, vagy
  • nem ismerhető el.


A hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető alapfokozattal egyenértékű végzettségi szintet tanúsító oklevélként az a külföldi oklevél ismerhető el, amely

  • felsőfokú képzésben folytatott legalább hároméves időtartamú tanulmányok befejezését tanúsítja, vagy
  • amennyiben a külföldi felsőoktatási rendszer egymásra épülő végzettségekből (fokozatokból) áll, az elsőként megszerezhető, legalább hároméves külföldi felsőoktatási végzettség (fokozat) megszerzését tanúsítja, vagy
  • az Európai Felsőoktatási Térséghez tartozó államban a csatlakozást követően kiállított külföldi oklevél, mely a Bolognai Nyilatkozatban meghatározott fokozatrendszer első fokozatát tanúsítja.

feltéve, hogy a végzettségi szintek összevethetősége is megállapítható.

A hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető mesterfokozattal egyenértékű végzettségi szintet tanúsító oklevélként a külföldi oklevél akkor ismerhető el, ha

  • egyetemi szinten folytatott legalább négyéves tanulmányok befejezését tanúsítja, vagy a másodikként megszerezhető, legalább egyéves külföldi felsőoktatási végzettség (fokozat) megszerzését tanúsítja, amennyiben a külföldi felsőoktatási rendszer egymásra épülő végzettségekből (fokozatokból) áll, feltéve, hogy a felsőoktatásban folytatott tanulmányok teljes időtartama eléri a négy évet,
  • megállapítható a végzettségi szintek összevethetősége, és
  • a külföldi oklevél az oklevelet kibocsátó országban tudományos fokozat megszerzésére irányuló képzésre való jelentkezésre jogosít,
  • az Európai Felsőoktatási Térséghez tartozó államban a csatlakozást követően kiállított külföldi oklevél, mely a Bolognai Nyilatkozatban meghatározott fokozatrendszer második fokozatát tanúsítja.


* A felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én Lisszabonban aláírt Egyezmény (2001. évi XCIX. törvény)