2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Mesterképzésre jelentkezőknek

Mesterképzésre kizárólag az a jelentkező vehető fel, aki legalább alapképzésben szerzett – vagy a 2006 előtti képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű – oklevéllel rendelkezik.

A felsőoktatási intézménybe történő beiratkozás feltétele a megszerzett oklevél bemutatása. Az oklevéligazolás csak a felvételi eljárásban való részvételre jogosít.

A legalább alapképzésben szerzett végzettség azonban önmagában még nem feltétlenül elegendő arra, hogy egy adott mesterképzési szakra felvételt lehessen nyerni.

Az alábbiakban lehet utánanézni, hogy az egyes mesterszakokra való belépéshez mely alapképzésben szerzett ismeretek fogadhatók el előzményként:
Az előzményként elfogadott alapképzési szakok lehetnek:
  • teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehetők,
  • nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető azon szakok, amelyeken a megszerzett ismeretek megfelelő feltételt biztosítanak a mesterképzésbe való belépéshez. Az előtanulmányok elfogadásáról a felsőoktatási intézmény dönt!

Ha olyan szakon szerez oklevelet, amely az adott mesterképzésen teljes kreditérték beszámításával elfogadható, akkor külön vizsgálat nélkül, az oklevele alapján és a jelentkezéshez szükséges, az intézményi meghirdetésekben meghatározott egyéb dokumentumok benyújtásával jelentkezhet.

Ha olyan oklevéllel rendelkezik, amely nem teljes kreditértékkel számítható be, a mesterképzést meghirdető felsőoktatási intézmény kreditelismerési eljárásban vizsgálja meg, hogy a korábban megszerzett kreditjeiből mennyi szakterületi kredit ismerhető el.

Amennyiben csak a szak képzési és kimeneti követelményében előírt minimális szakterületi kreditszámmal rendelkező szakon szerez vagy szerzett oklevelet, akkor felvételt nyerhet, de a szükséges és a minimális kreditszám különbözetét a mesterképzéssel párhuzamosan, az első két félévben meg kell szereznie a felsőoktatási intézmény által meghatározottak szerint.

Ha a korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit, akkor nem nyerhet besorolást és felvételt az adott mesterképzési szakra.

A kreditelismerési eljárás a felsőoktatási intézmények hatáskörébe tartozik, ezért bővebb információt attól a felsőoktatási intézménytől tud kérni, amelybe jelentkezni kíván!

Lehetőség van előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatására is. Ezt is írásban, de még a felvételi eljárás előtt célszerű kezdeményezni a felsőoktatási intézménynél. Ebben az esetben a kreditelismerési határozat még a jelentkezés benyújtása előtt rendelkezésre állhat, és az abban foglaltak figyelembevételével dönthet a továbbtanulásról.

A kreditelismerési eljárásért a felsőoktatási intézmények díjat kérhetnek.

A kreditelismerési határozatot nem kell feltölteni az E-felvételibe!