2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató
1 / 3 oldal
A pedagógusképzések alkalmassági vizsgái

A pedagógusképzések alkalmassági vizsgái

Az alkalmassági vizsga olyan képesség vizsgálat, amelynek keretében, a felsőoktatási intézmény megállapítja, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal a képességekkel, amelyek alkalmassá teszik a képzésben való eredményes részvételre, a megszerzett szakképzettségnek megfelelő tevékenység ellátására.

A pedagógusképzés képzési terület egyes alapképzési szakjain tartandó alkalmassági vizsgákról
Alapszak Vizsga típusa
csecsemő- és kisgyermeknevelő 1. típus
tanító
óvodapedagógus
konduktor
2. típus
nemzetiségi tanító és nemzeti óvodapedagógus
(a vizsga része a nyelvi alkalmassági is)
3. típus

 

Az azonos típusú alkalmassági vizsgát csak egyszer kell letenni, annak eredményét minden intézményben, ahol az a vizsga előírt követelmény, elfogadják. A behívó intézmény mindig az lesz, amelyik a jelentkezéskor megjelölt elbírálási sorrendben – az adott szakokat vizsgálva – a legkisebb jelentkezési sorszámmal szerepel a jelentkezés lezárásakor.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha valaki a jelentkezéskor csecsemő- és kisgyermeknevelő és tanító szakra/szakokra is jelentkezik, akkor behívót kap az 1. típusú és a 2. típusú alkalmassági vizsgára is - mindkét esetben a jelentkezéskor megjelölt legkisebb sorszámú helyre -, de mindkét típusú vizsgát csak egyszer kell letennie.

Aki a fenti alapképzési szakokon szerzet felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel jelentkezik ezekre a szakokra, vagyis a korábbi tanulmányaihoz kapcsolódóan részt vett azonos típusú alkalmassági vizsgán, az érintett felsőoktatási intézményhez benyújtott kérelmére mentesülhet az alkalmassági vizsga követelménye alól.