2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató
1 / 10 oldal
Magyarországi tartózkodás jogcímének igazolása

Magyarországi tartózkodás jogcímének igazolása

Annak a nem magyar állampolgárságú jelentkezőnek kell benyújtania, aki állami ösztöndíjas képzésre jelentkezik, és nem az Európai Unió, Svájc vagy az Európai Gazdasági Térség tagországainak állampolgára.

Az Egyesült Királyság állampolgárai 2021. január 1-jétől harmadik országbeli állampolgárnak minősülnek.

Azoknak a nem magyar állampolgárságú jelentkezőknek, akik csak önköltséges képzésre jelentkeznek, tartózkodási jogcímet nem kell igazolniuk.

A szomszédos, nem EGT-tagállamban (Szerbia, Ukrajna) élő, magyar nemzetiségű, nem magyar állampolgárságú jelentkezőknek az állami ösztöndíjas képzésben való részvételhez nyilatkozniuk kell magyar nemzetiségükről. Ezt az E-felvételiben a személyes adatok rögzítésekor tehetik meg.

Abban az esetben azonban, ha az állampolgársága megváltozik, ennek tényét honosító okirattal vagy egyéb dokumentummal kell igazolnia, amelyet az E-felvételibe kell feltölteni.

A tartózkodás jogcímét

 • tartózkodási engedéllyel,
 • bevándorlási engedéllyel,
 • személyi igazolvánnyal

lehet igazolni, legkésőbb 2024. július 10-ig.

Amennyiben nem igazolja megfelelő módon a tartózkodási jogcímek valamelyikét, vagy ha a tartózkodási jogcíme alapján állami ösztöndíjas képzésben nem jogosult részt venni, akkor a megjelölt állami ösztöndíjas képzési helyeken a felvételi pontszáma nulla pont lesz. Javasoljuk, hogy amennyiben felsőfokú tanulmányokat kíván folytatni Magyarországon, az adott állami ösztöndíjas helyek önköltséges finanszírozási párját is jelölje meg az E-felvételiben.

A magyar állampolgárok mellett az alábbi státuszú személyeket illeti meg a jog, hogy állami ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytassanak Magyarországon:

 • menekült
 • oltalmazott
 • menedékes
 • befogadott
 • bevándorolt
 • letelepedett
 • hontalan
 • EU Kék kártyával rendelkező
 • összevont kérelmezési eljárás