2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Oklevélmelléklet, leckekönyv

A felsőfokú tanulmányi eredmények igazolására elsősorban az oklevélmelléklet és a leckekönyv alkalmasak, ezek azonban felsőfokú végzettséget nem igazolnak.

Oklevélmelléklet

Az oklevélmellékletet a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel egy időben adja ki a felsőoktatási intézmény. Részletesen szerepelnek benne a tanult félévek, ezek tárgyai, eredményei és átlagai, a megszerzett kreditek, a felvett szakirányok és a záróvizsga eredménye is.

Leckekönyv, elektronikus leckekönyv

A leckekönyvben (indexben) félévek szerinti bontásban szerepelnek a jelentkező tanult tárgyai és eredményei, illetve átlagai és záróvizsga-bejegyzései.

A felsőoktatási intézmények ezeken kívül egyéb dokumentumokat is kérhetnek (pl. oklevélátlag-igazolást, törzskönyvet, kreditindexet), ezekről az intézményi meghirdetések oldalain található részletes információ.