2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Külföldi végzettséget igazoló dokumentumok

Az eljárás évében külföldi érettségi bizonyítványt és felsőfokú oklevelet szerzett jelentkezők 2024. július 16-ig tölthetik fel dokumentumaikat az E-felvételi felületén.

A dokumentumfeltöltéssel kapcsolatos (technikai) tudnivalókat itt nézheti meg »

 

A középfokú végzettség igazoláshoz az alábbiakat kell feltölteni:

 • az eredeti érettségi bizonyítványt, illetve az elveszett vagy megsemmisült eredeti bizonyítvány helyett kiadott, azzal azonos joghatályú okiratot (másodlat),
 • az eredeti érettségi tantárgyakat és eredményeket tartalmazó oldalt, mellékletet,
 • tanulmányi pontok számításához az eredeti középiskolai bizonyítvány összes év végi eredményeket tartalmazó oldalait (ezek igazolják a tanulmányok időtartamát és az érettségi bizonyítvány megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítését).

A magyarországi rendszerben szerzett érettségi tanúsítvány önmagában nem elegendő az érettségi végzettség igazolására, mindenképpen szükséges a külföldi érettségi bizonyítvány benyújtása is.

Külföldi szakképesítést igazoló dokumentum (pl. Competente professionale) sem középfokú végzettség, sem többletpont igazolására nem fogadható el.

Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja által kiállított "Tájékoztatás" dokumentum a felsőoktatási felvételi eljárásban nem fogadható el, jogi hatállyal nem rendelkezik, nem kötelező érvényű.

Felsőfokú végzettség igazolásához az alábbiakat kell feltölteni:

 • az állam nyelvén kiállított eredeti oklevelet, illetve az elveszett vagy megsemmisült eredeti oklevél helyett kiadott, azzal azonos joghatályú okiratot (másodlat),
 • az eljárás évében felsőfokú végzettség megszerzését igazoló hivatalos (fejlécet, aláírást, pecsétet, dátumot tartalmazó) oklevél-igazolást, amennyiben azonos hatályú a végzettséget tanúsító dokumentummal,
 • a külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított olyan eredeti okirat másolatát (pl. leckekönyv, oklevélmelléklet), amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és az oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítését.

Nem kell feltölteni a felsőfokú oklevelet, ha olyan alap- vagy osztatlan képzésre jelentkezik, ahol a felsőoktatási intézmény felsőfokú oklevélből nem számít pontot (ezt az adott intézményi meghirdetések oldalán lehet megnézni).

Külföldi felsőoktatási szakképzésben szerzett dokumentum (pl. Academy Profession (AP) Diploma, Associate Degree) nem fogadható el felsőfokú végzettség igazolására.

Dániában szerzett felsőfokú oklevéllel rendelkező jelentkezők számára kizárólag akkor szükséges az Academy Profession (AP) Diploma feltöltése, ha olyan alapképzés elvégzését igazoló felsőfokú oklevéllel jelentkeznek, ahol az alapfokú oklevél megszerzéséhez vezető (jellemzően 1-1,5 éves) képzés az Academy Profession (AP) degree programra épült. Az Academy Profession (AP) Diploma önmagában nem igazol felsőfokú végzettséget.

A külföldi dokumentumokkal kapcsolatos külön tudnivalók

Angol, francia, német vagy magyar nyelven is kiállított, illetve ezekből kétnyelvű dokumentumok esetében nem kell hiteles fordítást feltölteni.

Hiteles fordításnak minősül:

 • az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles fordítása vagy hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
 • magyar külképviseleti szerv vagy magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
 • az Európai Unió valamely tagállamának belső joga szerint hitelesnek minősülő fordítás,
 • az ukrán nyelvű dokumentumoknál az ukrán közjegyző által hitelesített fordítás,
 • a szerb nyelvű dokumentumoknál a szerb közjegyző vagy bírósági fordító által hitelesített fordítás.

Az angol, német, francia és magyar nyelvű dokumentumok esetében az államnyelven kiállított dokumentumot is be kell küldeni.

Amennyiben a felsőoktatási intézmény a pontszámításhoz – a kötelezően benyújtandó dokumentumok mellett – egyéb dokumentumot (pl. leckekönyv) is kér, úgy az angol, német vagy francia nyelvű dokumentumok esetén is kötelező a fordítás benyújtása.

Az eredeti érettségi bizonyítvány vagy oklevél helyett más okirat (például igazolás, tanúsítvány) akkor fogadható el, ha az az adott ország jogrendje szerint az érettségi bizonyítvánnyal, illetve a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel azonos jogokat biztosít. Ez utóbbit az igazolás, illetve a tanúsítvány benyújtásával együtt, az adott ország erről szóló jogszabályának megadásával kell igazolni. (Ebben az esetben az eredeti oklevelet, bizonyítvány beiratkozáskor be kell mutatni.)

Amennyiben a jelentkező a felvételi eljárás során oklevéllel vagy érettségi bizonyítvánnyal azonos hatályú okiratot nyújt be és felvételt nyer, a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozáskor köteles bemutatni eredeti oklevelét, ennek hiányában az intézmény vezetője a felvételi döntést megsemmisíti. Ha az adott okirat (igazolás) jogi hatálya időben korlátozott (az érettségi bizonyítvánnyal, oklevéllel azonos jogi hatályt csak meghatározott időtartamig tanúsítja), az érvényesség lejártát követően a hallgató akkor jelentkezhet be a soron következő képzési időszakra (félévre), ha érettségi bizonyítványát, illetve oklevelét a bejelentkezés időpontjáig bemutatja.

(Frissítve: 2024.01.31.)