2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Középiskolai bizonyítvány

A középfokú tanulmányok során szerzett év végi érdemjegyeket (is) tartalmazó okmány.

A középiskolai bizonyítvány minden olyan oldalát fel kell tölteni, amely alátámasztja a tanulmányi pontok számításhoz szükséges középiskolai eredményeket.

A középiskolai eredmények megállapításához és rögzítéséhez szükséges, hogy feltöltse az E-felvételi felületén a középiskolai bizonyítványa megfelelő, a pontszámításhoz szükséges évfolyamokról szóló oldalait: ezek jellemzően az utolsó két évfolyam eredményeit tartalmazó lapok. Minden évfolyam elvégzését 2 oldal tanúsítja: a bal oldalon találhatók főszabályként az eredmények, a jobb oldalon pedig az esetleges záradékok, valamint az adott évfolyam eredményeinek a hitelesítése (aláírás és pecsét). Minden, a pontszámításhoz szükséges évfolyamról fel kell tölteni mindkét oldalt!

A legkedvezőbb pontszámítás érdekében, vagy ha tantárgyat (tantárgyakat) korábban tanulta, érdemes a bizonyítvány valamennyi, egy-egy évfolyam sikeres elvégzését tanúsító oldalpárját (az évfolyamok sorrendjében, egy fájlban) feltölteni.

Ha szakvélemény alapján a pontszámításhoz szükséges tantárgyak valamelyike alól felmentésben részesült, a középiskolai bizonyítvány minden évfolyamának eredményeit fel kell tölteni.

Ha a tanulmányi pontok számításához szükséges valamely kötelező tantárgya(ka)t, vagy a választható idegen nyelvet / választható tantárgya(ka)t nem a tanulmányai utolsó két évében tanulta, akkor a korábbi évek eredményeit is igazolni kell a középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalaival.

Az elveszett vagy megsemmisült középiskolai bizonyítvány helyett benyújtható a középiskola (vagy jogutódjának) vezetője által kiállított és hitelesített:
  • bizonyítványmásodlat (a törzslap alapján az iskola állítja ki), vagy
  • törzskönyvi kivonat (az eredményeket, aláírást, esetleges záradékokat és az iskola bélyegzőjét is tartalmazó) hitelesített másolata, vagy
  • igazolás, amely tartalmilag – azaz szövegében – teljes mértékben megegyezik az eredeti középiskolai bizonyítvánnyal.
Nem fogadható el a betétlap, a napló, az e-napló, a KIR igazolás stb.
A külföldi középiskolai bizonyítványokkal kapcsolatos tudnivalók itt olvashatók »