2024. szeptemberben induló képzések
Felsőoktatási felvételi tájékoztató
1 / 2 oldal
Felsőfokú oklevél

Felsőfokú oklevél

Felsőfokú végzettséget a hagyományos képzési rendszerben (2006-ig) a főiskolai és egyetemi, a többciklusú képzési rendszerben pedig az alap- és mesterképzésben megszerzett oklevél, illetve a doktori oklevél igazol.

Fel kell tölteni:

  • a 2006. február 1. előtt magyar felsőoktatási intézményben szerzett okleveleket,
  • a külföldön szerzett oklevelet,
  • latin nyelvű, régi típusú oklevél esetén (pl. orvos, jogász, gyógyszerész) a magyar nyelvű hivatalos dokumentumot is.

Nem kell feltölteni:

  • a 2006. február 1. után magyar felsőoktatási intézményben szerzett oklevelet.

Fel kell tölteni azonban a 2006. február 1. után szerzett tanító oklevelet, ha idegennyelvi műveltségi területen végzett, illetve azokat az okleveleket, ahol a képzést és a záróvizsgát idegen nyelven teljesítette.

Amely oklevelekben nem található minősítés, az oklevélmellékletet vagy a leckekönyvet is fel kell tölteni.

A 2006. február 1. utáni magyar oklevelek adatait a Hivatal elektronikusan veszi át közhiteles nyilvántartásból és az átvett eredmények már a jelentkezés benyújtásakor ellenőrizhetők az E-felvételi felületén. Amennyiben az oklevélben szereplő és a nyilvántartásból átvett adatok eltérnek, az oklevelet kiállító intézményt kell megkeresnie javítás céljából.

Szintén az érintett felsőoktatási intézményhez kell fordulni, ha a 2006. február 1-jét követően megszerzett felsőfokú oklevelének adatai nem jelennek meg az E-felvételiben.

A közhiteles adatok figyelembevételére akkor van lehetőség, ha az adat legkésőbb 2024. július 19-ig beérkezik a felvételi adatbázisba.

Ha a felvételi eljárás ideje alatt (a tavaszi félévben) Magyarországon szerzi meg a felsőfokú végzettségét és erről a felsőoktatási intézmény oklevél-igazolást állít ki, azt legkésőbb 2024. július 10-ig kell feltölteni. Ez igazolja, hogy teljesítette a záróvizsgáit és az oklevél kiállítása folyamatban van. Az oklevél-igazolás csak akkor fogadható el, amennyiben azt a záróvizsga napjától számított legfeljebb harminc napon belül állították ki.

A külföldi felsőfokú oklevéllel kapcsolatos tudnivalók itt olvashatók »