felvi.hu


3. A benyújtandó dokumentumokról

2022.10.15

A benyújtandó dokumentumok ellenőrzésének fontosságáról az Oktatási Hivatal egységes tájékoztatást, a Hiánypótlás c. fejezetben felsorolt dokumentumtípusokról pedig egyéni hiánypótló felszólítást küld a jelentkezőknek.

A jelentkezéshez és a pontszámításhoz szükséges dokumentumok megfelelő módon történő benyújtása minden esetben a jelentkező felelőssége.

A jelentkezéskor már rendelkezésre álló dokumentumokat a jelentkező köteles a jelentkezésével egyidejűleg feltölteni az E-felvételibe!


A dokumentumfeltöltéssel kapcsolatos tudnivalók a Dokumentumok feltöltése c. fejezetben olvashatók.

Kötelező beküldeni:

 

A pontszámításhoz szükséges egyéb dokumentumok:

 

A többletpontok számításához szükséges lehet:


A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű középfokú vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők pontszámításához szükséges beküldendő dokumentumokat A külföldi intézményekben szerzett végzettségekről c. fejezet tartalmazza.

Névváltoztatás igazolása

A névváltoztatást igazoló hivatalos okirat a jelentkező által csatolt dokumentumok beazonosítását segíti. Ha pl. a viselt név a születéskori névhez képest megváltozott, és a dokumentumokat emiatt különböző nevekre állították ki, a jelentkező ezzel – névváltoztatási okiratának vagy házassági anyakönyvi kivonatának másolatával – tudja bizonyítani, hogy valamennyi dokumentum az övé.

Az előző házassági név igazolása a megszűnt házasság(ok)ról kiadott, záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonattal lehetséges.

Fontos, hogy a személyes adatokat a személyazonosságot igazoló okiratának (személyi igazolvány, jogosítvány) megfelelően, az azokon szereplő adatokkal töltse ki! A közhiteles nyilvántartások és a jelentkezés során megadott eltérő személyes adatok adathiányhoz vagy -eltéréshez vezethetnek. (Például ha a jelentkezőnek vagy az édesanyjának két keresztneve van, vagy neve előtt szerepel a „dr.” előtag, azt pontosan kérjük megadni.)