felvi.hu


1.7.3. Kapcsolattartás az Oktatási Hivatallal

2021.10.15

A felsőoktatási felvételi eljárás elektronikus eljárás, amely az E-felvételi személyes ügyintézési felületén zajlik, ezért javasoljuk annak folyamatos figyelemmel kísérését.

Itt jelennek meg a Hivatal által küldött:

 


Az egyes dokumentumkategóriáknál, a feltöltött dokumentumok feldolgozását követően jelenik meg a Hivatal döntése az alábbiak szerint:


Egy dokumentum elutasítása esetén az elutasítás indoka is olvasható a felületen, így a jelentkező az abban foglaltak szerint tud eljárni, illetve tudja pótolni a hiányt.

E-mail

emailA felvételi jelentkezés során a jelentkező által megadott e-mail címre érkeznek az E-felvételi által küldött automatikus üzenetek. Tájékoztató levelet a Hivatal kizárólag akkor küld, ha az E-felvételiben hivatalos értesítések érkeztek (pl. a hiánypótlásról, az általános tájékoztató levél és a besorolási döntés levél megjelenéséről).

Az egyes dokumentumok elfogadásáról/elutasításáról a Hivatal NEM küld e-mailben értesítést, azokról az E-felvételi felületén kell tájékozódni!

A felvételi eljárással, jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseit a jelentkező az info@felvi.hu címre küldheti. Kérjük, hogy az azonosítás érdekében az üzenetben tüntesse fel felvételi azonosítószámát és/vagy legalább három természetes személyazonosító adatát.

Telefon

mobiltelefonHa az eljárás során a jelentkező megadta a mobilszámát, a felvételi eljárás végén a Hivatal sms-ben tájékoztatást küld a felvételi döntésről a központi felvételi nyilvántartásban a kiküldéskor szereplő mobiltelefonszámra. (Amennyiben ez a felvételi eljárás során változik, akkor mindenképpen módosítsa az E-felvételi felületén legkésőbb 2022. január 10-ig. Az sms utólagos kiküldésére nincs lehetőség.) A tájékoztató sms azonban még nem a hivatalos értesítés, az esetleges jogorvoslati kérelem (keresetlevél) benyújtása csak a besorolási határozat E-felvételiben való megjelenése után lehetséges.

Posta

postaladaA felvételi eljárással kapcsolatban a Hivatal postai úton nem küld értesítéseket, hivatalos küldeményeket, mivel azokat az E-felvételiben jelenteti meg.

A jelentkező a dokumentumokat, kérelmeket elsősorban elektronikusan az E-felvételi felületén tudja benyújtani, amennyiben ennek technikai akadálya van, akkor ajánlott küldeményként a következő címre postai úton küldheti: 1443 Budapest, Pf. 220.

Az E-felvételibe már feltöltött dokumentumokat postai úton NE küldje be!

Kérjük, hogy eredeti dokumentumokat (pl. bizonyítványokat, hiteles fordítás eredeti példányát stb.) ne küldjenek a Hivatal részére! Ezek megőrzéséért a Hivatal nem felel.

Ügyfélszolgálat

A Hivatal ügyfélszolgálata a felvételi eljárás bármely szakaszában segítséget nyújt a jelentkezőknek a jelentkezés technikai tudnivalóiról, a felvételi eljárás szabályaival kapcsolatban.

Nagykorú (18. életévét betöltött), cselekvőképes jelentkező esetében harmadik félnek a központi felvételi nyilvántartásban szereplő bármilyen információ csak érvényes meghatalmazás alapján adható ki!