felvi.hu


5.5. Nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű külföldi dokumentumok

2021.12.23

Érettségi vizsgatárgy nem, de külföldi érettségi bizonyítvány és a felsőfokú oklevél a 137/2008. (V.16.) Korm. rendelet 14.§ értelmében nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű dokumentumnak felel meg a rendeletben meghatározott kritériumok szerint.

Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) által kiadott „Tájékoztatás” nevű dokumentum jogi hatállyal nem rendelkezik, így a benne foglaltak a felvételi eljárás során nem vehetők figyelembe, nem kötelező érvényűek, ezért ez a dokumentum nyelvi többletpontra nem jogosít.

Általános iskolai igazolás a felvételi eljárásban nem fogadható el, mert az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V.16.) Korm. rendelet 14.§ bekezdése értelmében külföldi középfokú oktatási intézményben folytatott és eredményesen befejezett (érettségi bizonyítvány megszerzésével igazolt) tanulmányokat lehet igazolni.

Figyelem! Nyelvi többletpont csak a magyar érettségi bizonyítvánnyal egyenértűnek tekinthető, hiánytalanul feltöltött középfokú végzettséget igazoló dokumentumok alapján állapítható meg.

Bővebb információ a Nyelvtudás igazolása c. fejezetben olvasható.