felvi.hu


5.2.7 Tanulmányi pontok számítása

2021.12.23

Tanulmányi pontok számításához a tanult tanévek év végi középiskolai bizonyítványaiban található, az előírás szerinti megnevezésű és annak megfelelően tanult tantárgyak szükségesek.

Külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok esetében – az igazoló dokumentum elismertetési szabályai szerint – csak akkor számítható tanulmányi pont, amennyiben a jelentkezőnek


van tanult utolsó két év végi eredménye,
amely természettudományos tárgy esetén lehet kettő tantárgy egy-egy utolsó tanult év végi eredménye is.

A magyar nyelv és irodalom a tanítás vagy az ország nyelve szerinti nyelv és irodalommal behelyettesítő.

A jelentkező tanulmányi pontjait a középiskolai osztályzataiból, valamint az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek átlagából kell meghatározni. Abban az esetben, ha a jelentkező érettségi bizonyítványában nincs konkrét érettségi vizsgaeredmény, és az Oktatási Hivatal érettségi pontként a jelentkező utolsó év végi középiskolai tanulmányi eredményeit vette figyelembe, a jelentkező számára tanulmányi pont nem számítható.

Az ukrán közoktatási intézmények esetében a felsőoktatási felvételi eljárásban az intézmény vezetője által aláírt és pecséttel hitelesített ukrán nyelvű vagy kétnyelvű (magyar-ukrán) középiskolai bizonyítvány, a „Tabel” fogadható el. Kétnyelvű középiskolai bizonyítvány esetén nem kell magyar nyelvű fordítást benyújtani. A kétnyelvű formanyomtatvány letölthető a Kérvénytárból. A középiskolai tárgyak akkor vehetők figyelembe, ha mind a két félévet eredménnyel értékelték és az év végi oszlop is kitöltésre került a tárgynál. Az ukrán érettségi bizonyítvány melléklete (Dodatok do atectata és Dodatok do szvidoctva pro zdobuttya povnoi zahalynoi szerednyoi oszviti) nem az utolsó tanév év végi eredményeit tartalmazza, így tanulmányi pontok számításához az abban szereplő eredmények nem vehetők figyelembe.

A román középiskolai eredmények a „Foaie Matricola” dokumentummal igazolhatók.

A francia oktatási rendszerben a 2019/2020-as tanév esetében az „Année scolaire 2019-2020” vagy „Classe de terminale année” is benyújtható, amennyiben a „Bulletin du 3ème Trimestre” „Notes” oszlopa üres.

A tanulmányi pontok számításának általános szabályai a Tanulmányi pontok c. fejezetben találhatók.