felvi.hu


5.2.5. Egyes külföldi oktatási rendszerben kiadott érettségi eredmények beszámítása

2021.12.23

5.2.5.1. Egyesült Királyság (Anglia, Wales, Észak-Írország) és a Magyarországon működő angol rendszerű iskolák


Érettségi végzettséget igazoló dokumentumok:


A bizonyítványok (Anglia, Wales, Észak-Írország) akkor egyenértékűek a magyar középiskolai érettségi bizonyítvánnyal, ha:


Érettségi eredmények átszámítása

Grade Magyar %
A* 100
A 88
B 76
C 63
D 51
E 39


A tantárgyak beszámíthatóságával kapcsolatos általános szabályok az Érettségi pontok számítása c. fejezetben találhatók.

5.2.5.2. Amerikai Egyesült Államok és Magyarországon működő amerikai rendszerű iskolák


Érettségi végzettséget igazoló dokumentumok:


Az emelt szintű érettségi vizsgatárgy igazolásához AP tanúsítvány vagy Student Score Report szükséges.

Eltérő bizonyítványtípusok esetében a Hivatal a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ szakmai véleményére alapozottan dönt a bizonyítvány továbbtanulási célú elismerésével kapcsolatban.

Érettségi eredmények átszámítása

Kizárólag ötfokozatú skála esetén a 2005 előtti magyar érettségi értékelés átváltási módszere szerint történik:

Amerikai egyesült államokbeli ötfokozatú értékelés Magyar érettségi százalékban
A 100
B 79
C 59
D 39


Az AP eredmények átszámítása a 2005 előtti magyar érettségi értékelés átváltási módszere szerint történik:

AP eredmények Magyar érettségi százalékban
5 100
4 79
3 59
2 39


Amennyiben a Transcript-ben a fentiektől eltérő értékelési rendszer szerinti értékelés szerepel (pl. százalékos értékelés), úgy az eredmények az általános átszámítási képlet alapján számolhatók át a magyar százalékos érettségi értékelésre. További példák Az érettségi értékelési rendszer átszámítása fejezetben találhatók.

A tantárgyak beszámíthatóságával kapcsolatos általános szabályok az Érettségi pontok számítása c. fejezetben találhatók.

5.2.5.3. Ausztria


Érettségi végzettséget igazoló dokumentum:


Eltérő bizonyítványtípusok esetében, vagy amennyiben a Reifeprüfungszeugnis dokumentum nicht bestanden minősítéssel került kiállításra, a Hivatal a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ szakmai véleményére alapozottan dönt a bizonyítvány továbbtanulási célú elismerésével kapcsolatban.

Érettségi eredmények átszámítása

Az osztrák érettségi értékelés ötfokozatú skála, így a 2005 előtti magyar érettségi értékelés átváltási módszere kerül alkalmazásra:

Osztrák értékelés Százalékosan Magyar érdemjegy
Sehr Gut (1) 100 Jeles
Gut (2) 79
Befriedigend (3) 59 Közepes
Genügend (4) 39 Elégséges


A tantárgyak beszámíthatóságával kapcsolatos általános szabályok az Érettségi pontok számítása c. fejezetben találhatók.

Az osztrák oktatási rendszerben tanított, magyartól eltérő megnevezésű vizsgatárgyak közül a Hivatal az alábbiakat felelteti meg középszintű érettségi vizsgatárgyként:

Biologie und Umweltkunde Középszintű biológia
Geschichte und Sozialkunde, Politische Bildung Középszintű történelem
Geografie und Wirtschaftkunde Középszintű földrajz

 

5.2.5.4. Németország


Érettségi végzettséget igazoló dokumentum:


Eltérő bizonyítványtípusok esetében a Hivatal a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ szakmai véleményére alapozottan dönt a bizonyítvány továbbtanulási célú elismerésével kapcsolatban.

Érettségi eredmények átszámítása

Az átszámítási táblázat segítségével: 4 az átmenő (39%), 15 a kitűnő (100%) (a 3, 2, 1, 0 értékek nem vehetők figyelembe):

Német pont 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
Magyar százalékos eredmény 100 95 90 83 78 72 67 61 56 50 45 39


Amennyiben nem a fenti 0-15 rendszer szerinti, hanem kizárólag szöveges értékelés szerepel a bizonyítványban, a 2005. előtti magyar érettségire alkalmazott módszer szerint történik az átszámítás:


A tantárgyak beszámíthatóságával kapcsolatos általános szabályok az Érettségi pontok számítása c. fejezetben találhatók.

5.2.5.5. Franciaország

Érettségi végzettséget igazoló dokumentumok:

Érettségi eredmények átszámítása

Francia eredmény Magyar százalékos eredmény
20 100
19 95
18 90
17 85
16 80
15 75
14 70
13 64
12 59
11 54
10 49
9 44
8 39

 

Vizsgatárgyak megfeleltethetősége


A tantárgyak beszámíthatóságával kapcsolatos általános szabályok az Érettségi pontok számítása c. fejezetben találhatók.

5.2.5.6. Írország


Érettségi végzettséget igazoló dokumentumok:

 

Érettségi eredmények átszámítása

Grade (2017 előtti) Grade (2017-től) Magyar %
Higher Level Grade (H1-H7) esetén Ordinary Level Grade (O1-O6) esetén
A1 H1/O1 100 100
A2 H2/O2 90 88
B1
B2 H3/O3 80 76
B3
C1 H4/O4 70 63
C2
C3 H5/O5 59 51
D1
D2 H6/O6 49 39
D3
Higher Level E H7 39 -


A tantárgyak beszámíthatóságával kapcsolatos általános szabályok az Érettségi pontok számítása c. fejezetben találhatók.

5.2.5.7. Skócia


Érettségi végzettséget igazoló dokumentum:


Érettségi eredmények számítása

A vizsgaeredményeket a National Courses Higher vagy National Courses Advanced Higher tantárgyak adják. Legalább 4 Higher vagy 2 Advanced Higher eredmény szükséges (6-7 SCQF level).

Ötfokozatú értékelés Magyar érettségi százalékban
A 100
B 79
C 59
D 39


A tantárgyak beszámíthatóságával kapcsolatos általános szabályok az Érettségi pontok számítása c. fejezetben találhatók.

5.2.5.8. Svédország


Érettségi végzettséget igazoló dokumentum:


Amennyiben a Slutbetyg vagy a Högskoleförberedande gimnasieexamen dokumentummal együtt annak az iskola által kiállított hivatalos angol példányát is feltölti a jelentkező, akkor nem szükséges hiteles magyar fordítást feltölteni.

Érettségi eredmények átszámítása

Svéd értékelés Magyar százalék
A MVG 100
B
85
C VG 70
D
54
E G 39

 

A tantárgyak beszámíthatóságával kapcsolatos általános szabályok az Érettségi pontok számítása c. fejezetben találhatók.

5.2.5.9. Finnország


Érettségi végzettséget igazoló dokumentum:


Amennyiben a fent felsorolt dokumentumokkal együtt annak a hivatalos angol példányát is feltölti a jelentkező, akkor nem szükséges hiteles magyar fordítást feltölteni.

Érettségi eredmények átszámítása

Finn értékelés Magyar százalék
Laudatur 100
Eximia Cum Laude Approbatur 88
Magna Cum Laude Approbatur 76
Cum Laude Approbatur 63
Lubenbter Approbatur 51
Approbatur 39


A tantárgyak beszámíthatóságával kapcsolatos általános szabályok az Érettségi pontok számítása c. fejezetben találhatók.

5.2.5.10. Kanada


Érettségi végzettséget igazoló dokumentumok: