felvi.hu


5.2.4. Egyes nemzetközi vizsgarendszerekben letett érettségi eredmények beszámítása

2021.12.23

5.2.4.1. International Baccalaureate Organization


Érettségi végzettséget igazoló dokumentum:


Amennyiben a jelentkező rendelkezik magyar vagy külföldi (nem IB Diploma) érettségi bizonyítvánnyal, és igazolja, hogy az IB Diploma programban (IBDP) tett érettségi vizsgákkal is rendelkezik, de nem teljesítette a Diploma kiállításához szükséges valamennyi feltételt, a pontszámítás szabályai szerint a Certificate/Course Result alapján az adott tárgyból érettségi pont számítható.

A felsőoktatásba történő jelentkezés évében jelentkezők esetében a hitelesített (iskola által aláírt és pecséttel ellátott) Results Summary/Candidate Results dokumentum is elfogadható a végzettségi igazolására.

Érettségi eredmények átszámítása

IB eredmény Magyar százalékos eredmény
7 100
6 88
5 76
4 63
3 51
2 39


A már emelt szinten elfogadott vizsgatárgyat nem lehet középszinten más vizsgatárgynak elfogadni (pl. Economics HL gazdasági ismeretek, Economics SL is csak gazdasági ismereteknek feleltethető meg, vagy fordítva: Business management HL vagy SL nem feleltethető meg gazdasági ismereteknek stb.).

Az IBDP keretein belül tanított, magyartól eltérő megnevezésű vizsgatárgyak közül a Hivatal az alábbiakat felelteti meg középszintű érettségi vizsgatárgyként:

Business Management HL/SL üzleti ismeretek
Economoics HL/SL
gazdasági ismeretek
Psychology
pszichológia
Vizual arts
vizuális kultúra/ismeretek
Computer science
informatika


A tantárgyak beszámíthatóságával kapcsolatos általános szabályok az Érettségi pontok számítása c. fejezetben találhatók.

5.2.4.2. Európai Iskola – Schola Europaea


Érettségi végzettséget igazoló dokumentum:


Az iskola által kiállított igazolás a nyelvi szekció nyelvéről szükséges a többletpont megadásához.

Érettségi eredmények átszámítása

Az European Bacalaurate dokumentum Final mark oszlopában feltüntetett eredmények tízzel szorzott értékei kerülnek rögzítésre magyar százalékos eredményként.

A tantárgyak beszámíthatóságával kapcsolatos általános szabályok az Érettségi pontok számítása c. fejezetben találhatók.