felvi.hu


5.2.1.3. Bevizsgálási eljárás

2021.12.23

Amennyiben a jelentkező a külföldi érettségi vizsgatárgyat emelt szintű vizsgatárgyként szeretné elfogadtatni és erre korábban még nem került sor, akkor bevizsgálási eljárás lefolytatása szükséges. Ez egy, a felvételi eljárástól függetlenül zajló hatósági eljárás, amely a jelentkező kérelmére indul (Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf. 1190.) és határozat meghozatalával zárul.

A korábban már bevizsgált és emelt szinten elfogadott tárgyak listája az Egyes külföldi érettségi vizsgaeredmények beszámítása emelt szinten c. fejezetben található.

Az emelt szinten történő elfogadás feltétele

Az emelt szintű érettségi vizsgatárgyként történő elismerés egyik alapfeltétele, hogy az érettségi vizsga – a középiskolától – független vizsgabizottság előtt történjen (azaz a tanuló középiskolája sem a vizsgafeladatok megállapításában, sem a vizsgáztatásban nem vehet részt). Az emelt szintű bevizsgálás során kizárólag annak a vizsgálata folyik, hogy a tanuló az érettségin pontosan miből vizsgázott, a vizsgakövetelmények legalább 75%-ban megegyeznek-e az adott magyar rendszerű, emelt szintű érettségi vizsgatárgy vizsgakövetelményeivel, továbbá a vizsga – a középiskolától – független vizsgabizottság előtt zajlott-e.

Javasoljuk, hogy a bevizsgálási kérelem benyújtása előtt az Oktatási Hivatal honlapján, a Köznevelés/Érettségi/Az érettségi vizsgatárgyak vizsgakövetelményei menüpontban (a linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból) tekintse át a magyar rendszer szerinti vizsgatárgyak tartalmát, mivel nagymértékű eltérés és ennek alapján elutasító határozat meghozatala esetén a szakértői díj visszaigénylésére nincs lehetőség.

A kérelem tartalma


A kérelem beérkezését követően a Hivatal szakértőt rendel ki, aki a tartalmi összevetést elvégzi. Amennyiben a beküldött anyagok a szakértő jelzése alapján hiányosak, hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor, amelynek időtartama az eljárás időtartamába nem számít bele.

Az anyagokat kérjük, hogy hiteles magyar fordítással együtt nyújtsa be.

Az eljárás lefolytatásának időtartama akár 60 nap is lehet.

A szakértői díjelőleg

Az érettségi tárgyak tartalmi egyezésének mértékét kirendelt (eseti) szakértő állapítja meg, melyet a Hivatal nem bírál felül.

A Hivataltól független szakértő munkadíja vizsgatárgyanként 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint.

Az összeget az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú bankszámlájára kell átutalni, a befizetésnél a közlemény rovatba minden esetben kérjük feltüntetni: „bevizsgálási eljárás".

További tájékoztatás a felveteli.eljaras@oh.gov.hu címen kérhető.