felvi.hu


1.7.2. Hiánypótlás

2021.12.23

A hitelesítési határidőt követően megkezdődik az adatok és a csatolt dokumentumok feldolgozása. Amennyiben ennek során megállapítják, hogy a jelentkező a felvételi jelentkezési kérelmet hiányosan nyújtotta be, legkésőbb 2022. június 23-ig felszólítást kap a hiányok pótlására. A hiánypótlás E-felvételiben történő megjelenéséről a Hivatal e-mailben értesíti a jelentkezőket.

A hiánypótlási felszólítás formája végzés, és ellene nincs helye jogorvoslatnak.

Figyelem! A Hivatal csak a jogszabályban meghatározott esetekben és hiányosságokra küld felszólítást. A felsőoktatási intézmény által kért dokumentumok esetében az intézmény küld hiánypótlásra felhívást, nem a Hivatal.

Amennyiben a jelentkező hiánypótlási felhívást kap, annak elolvasásához az E-felvételi személyes ügyintézési felületére kell belépnie. A felületen ellenőrizheti a feltöltött dokumentumainak feldolgozottsági státuszát, elutasított dokumentum esetén az elutasítás indokát, a közhiteles nyilvántartásból származó információkat és adatokat, láthatja a felvételi pontszámát, letöltheti a Hivatal által küldött hivatalos értesítéseket, határozatokat.

Mikor érkezik hiánypótlási felszólítás?

Minden képzési szint esetében:


Alapképzésre, osztatlan képzésre és felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén:


Mesterképzésre jelentkezés esetén:


Amennyiben a jelentkező a hiányt legkésőbb a hiánypótlási felszólításban megadott határidőn belül (vagy a rendelkezésre még nem álló dokumentumok esetében legkésőbb 2022. július 7-ig, az eljárás évében külföldön végzettséget szerzők esetében 2022. július 13-ig) nem pótolja, jelentkezési kérelmét a Hivatal a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján bírálja el, vagy az eljárást megszüntetheti.

A jelentkezők legkésőbb 2022. június 23-ig általános tájékoztatást is kapnak az egyes pontszámítási módokhoz szükséges adatokról és dokumentumokról és a már benyújtott dokumentumok ellenőrzési lehetőségéről. Az általános tájékoztató és az egyedi (névre szóló) hiánypótlási felhívás nem azonos.

Figyelem! Nem minden dokumentum hiánya esetén kap hiánypótlási felhívást a jelentkező: ilyen például a többletpontra jogosító igazolás. Minden jelentkező egyénileg dönthet arról, hogy a lehetőségek közül milyen dokumentumok figyelembevételével kívánja a pontszámítást, ezért ennek alapján kell figyelnie az ahhoz szükséges dokumentumok beküldésére.

 

Ha a jelentkező az intézmény által meghatározott – csak az adott intézményben kötelező – mellékletet nem nyújtja be, a felsőoktatási intézmény hívja fel a jelentkezőt ennek pótlására, a besorolási döntés időpontja előtt legkésőbb 30 nappal.