felvi.hu


1.6.3. Befizetési bizonylat, a befizetett kiegészítő eljárási díj visszaigénylése

2021.12.23

A felvételi eljárás során befizetett kiegészítő eljárási díj összegéről a jelentkező befizetést igazoló számviteli bizonylatot kap, amelyet az E-felvételi felületéről tölthet le.

A kiállított befizetést igazoló számviteli bizonylat a jelentkezés során feltüntetett adatokat tartalmazza, így amennyiben nem a saját nevére és címére kéri a befizetést igazoló számviteli bizonylatot, abban az esetben ezt jeleznie kell a jelentkezéskor, a befizető nevének és címének feltüntetésével. Ha nem ad meg más befizetőt és címet ennek kiállításához, úgy a jelentkező nevére és címére készül el a bizonylat, amelynek utólagos módosítására nincs lehetőség.

A fizetendő kiegészítő eljárási díj visszatérítendő, ha a jelentkező


A visszatérítést elsősorban átutalással teljesíti a Hivatal, az ehhez szükséges bankszámlaszámot a jelentkező a Felvi.hu Kérvénytárában található adatbekérő lap segítségével tudja megadni.

Abban az esetben, ha a jelentkező érvényes, hitelesített jelentkezést nyújtott be, de utólag – a jelentkezési határidőt követően – bármilyen okból meggondolja magát és törli az összes jelentkezési helyét (visszavonja jelentkezési kérelmét), vagy egyes jelentkezési helyeit, a kiegészítő eljárási díj visszafizetésére nincs mód!