felvi.hu


6.4. A felvétel és a képzések finanszírozásának sajátosságai a Budapesti Corvinus Egyetemen

2020.10.15

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 117/C. § (10) bekezdése alapján a Budapesti Corvinus Egyetem (továbbiakban: CORVINUS) az intézmény által finanszírozott ösztöndíjas képzést indít. Az Ösztöndíj forrását a CORVINUS fenntartója, azaz a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány biztosítja.

A képzésekre a fentiek értelmében


nyerhet felvételt a CORVINUS által kiírt ösztöndíj pályázat feltételei szerint (a linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból).

A Corvinus Ösztöndíj célja az ösztöndíjat elnyert hallgató által fizetendő féléves díj (továbbiakban: önköltség) Egyetem általi átvállalása. A Corvinus Ösztöndíjas hallgatók esetében a költségviselés formája az Nftv. 46. § (1) c) pont szerinti önköltséges forma. A Corvinus Ösztöndíj feltételrendszerét a CORVINUS Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata 21-22.§-a alapján kiírt – fenti linken elérhető – pályázat tartalmazza.

Az Egyetem a Corvinus Ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a Corvinus Ösztöndíj feltételeire kiterjedő képzési szerződést köt.

Támogatott képzésben folytatható tanulmányok ideje

Támogatott félévek maximális száma: Az ösztöndíj legfeljebb az adott szak hatályos képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időre, fogyatékossággal élő hallgatók esetében képzési idő plusz egy félévre vehető igénybe.

Jogosultsági időszak: A jogosultsági időszak, amelyen belül a támogatott félévek maximális száma igénybe vehető, a képzési idő plusz egy félév (vagyis a képzés során egy passzív félév megengedett). A jogosultsági időszak további egy félévvel meghosszabbítható a hallgató kérelmére különösen méltányolható indokok fennállása esetén. Igy különösen tartós betegség, gyermekvállalás, külföldi csereprogramokban való részvétel miatti tanulmányi idő hosszabbodás esetében azzal, hogy a támogatott félévek száma továbbra sem haladhatja meg a támogatott félévek maximális számát.

Jelentkezés és besorolás Corvinus Ösztöndíjjal támogatott, valamint önköltséges képzésre

A felsőoktatási felvételi jelentkezés során a jelentkezőknek meg kell jelölniük, hogy milyen finanszírozási formában szeretnének felsőoktatási tanulmányokat folytatni. (Támogatott vagy önköltséges; mindkét forma megjelölhető a jelentkező által megválasztott sorrendben).

Az adott meghirdetett képzésnél a finanszírozási forma oszlopban az „A" betűjeles képzést kell annak a jelentkezőnek megjelölnie, aki Corvinus Ösztöndíjjal támogatott képzésre kíván felvételt nyerni, Corvinus Ösztöndíjra pályázik. Az Egyetem a központi felvételi eljáráson belül zajló folyamatokon kívüli külön ösztöndíjbírálatot nem folytat le, a pályázathoz a felvételi eljárásban kötelezően benyújtandó dokumentumokon túl egyéb dokumentumot nem kér: A bírálati szempontok azonosak a felvételi eljárás általános bírálati szempontjaival.

Az „A” finanszírozási formára felvételt nyert jelentkezők esetében a besorolási döntés tartalmazza, hogy a jelentkező az Nftv. 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti önköltséges finanszírozási formára, Corvinus Ösztöndíjprogram keretében nyert felvételt.

Annak a jelentkezőnek, aki a képzésre jelentkezés során az önköltség megfizetését vállalja, a „K" betűjeles képzést kell megjelölnie.