felvi.hu


5.2.4. Tanulmányi pontok számítása külföldi középiskolai eredményekből

2020.10.15

Külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok esetében – az igazoló dokumentum elismertetési szabályai szerint – csak akkor számítható tanulmányi pont, amennyiben a jelentkezőnek


van tanult utolsó két év végi eredménye
. A magyar nyelv és irodalom a tanítás vagy az ország nyelve szerinti nyelv és irodalommal behelyettesítő.

A jelentkező tanulmányi pontjait a középiskolai osztályzataiból, valamint az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek átlagából kell meghatározni. Abban az esetben, ha a jelentkező érettségi bizonyítványában nincs konkrét érettségi vizsgaeredmény, és az Oktatási Hivatal érettségi pontként a jelentkező utolsó év végi középiskolai tanulmányi eredményeit vette figyelembe, a jelentkező számára tanulmányi pont nem számítható.

Az ukrán közoktatási intézmények esetében a felsőoktatási felvételi eljárásban az intézmény vezetője által aláírt és pecséttel hitelesített ukrán nyelvű vagy kétnyelvű (magyar-ukrán) középiskolai bizonyítvány, a „Tabel” fogadható el. Kétnyelvű középiskolai bizonyítvány esetén nem kell magyar nyelvű fordítást benyújtani. A kétnyelvű formanyomtatvány letölthető a Felvi Kérvénytárából. Év végi jegy csak akkor fogadható el, ha mind a két félévet eredménnyel értékelték.

A román középiskolai eredmények a „Foaie Matricola” dokumentummal igazolhatók.

A francia oktatási rendszerben a 2019/2020-as tanév esetében a „Classe de terminale année” is benyújtható, amennyiben a „Bulletin du 3ème Trimestre” „Notes” oszlopa üres.

A tanulmányi pontok számításának általános szabályai a Tanulmányi pontok c. fejezetben találhatók.