felvi.hu


3.3.7. Fogyatékosság igazolása

2020.10.15

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható.

A szakértői véleménynek minden esetben tartalmaznia kell a fogyatékosság megnevezését és/vagy a BNO-kódját. Ennek hiányában a dokumentum nem fogadható el. Ha a szakvélemény felülvizsgálatra vonatkozó utalást tartalmaz, a felülvizsgálaton készült szakértői véleményt (kiegészítést, módosítást) is be kell nyújtani. Ugyanakkor a kiegészítés, módosítás kizárólag a részletes szakértői véleménnyel együtt fogadható el.

Az igazolási jogcímnek a Tájékoztató megjelenése és 2021. január 11. közötti valamely időtartamban fenn kell állnia. (Ez a dátum nem azonos a dokumentum kiállítási dátumával.)

Figyelem! A fogyatékosság igazolására nem fogadható el önmagában a szakvélemény-kivonat, az összefoglaló szakvélemény és a szakvélemény-kiegészítés még akkor sem, ha egyébként (formailag) megfelelő lenne.


Nem fogadhatók el
az alábbi szervezetek által kiállított igazolások, határozatok, egyéb dokumentumok:


Külföldön élő/tartózkodó jelentkező esetén, vagy ha a jelentkező nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, Budapest Főváros Kormányhivatal által kiállított szakvélemény fogadható el.

Figyelem! A sajátos nevelési igényt, illetve a fogyatékosságot igazoló szakértői vélemény benyújtására 2021. január 11-ig van lehetőség! A határidőn túl benyújtott dokumentumok abban az esetben sem fogadhatók el, ha megfelelnek a fenti kritériumoknak! Kérjük, ügyeljen arra is, hogy a szakértői vélemény valamennyi oldalát jól olvasható minőségben töltse fel a kérelméhez.

Az egyes többletpontokra vonatkozó pontszámítási szabályok a Többletpontok c. fejezetben olvashatók részletesen. Fontos tudni azonban, hogy egy formailag megfelelő dokumentum benyújtása nem eredményez automatikusan többletpontot, hiszen ezt a pontszámítási szabályok is befolyásolják.

Figyelem! A fogyatékosság jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított dokumentumok alapján adható többletpont.

Figyelem! A jelentkezés időszakában már meglévő dokumentumokat a jelentkező köteles a jelentkezésével egyidejűleg feltölteni az E-felvételi felületére, legkésőbb 2020. november 15-ig! Azokat, amelyeket ezt követően kap kézhez, legkésőbb 2021. január 11-ig pótolhatja.