felvi.hu


2.4.5.6. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny eredménye

2020.10.15

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 73. § (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredménye alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező a szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpontra jogosult.

A versenyeket szakmai szervezetek (pl. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Agrárkamara stb.) szervezik és bonyolítják le. A versenyekkel kapcsolatos tájékoztatást a versenyek szervezői a honlapjukon teszik közzé.

Többletpont Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezés alapján kapott teljes szakmai vizsga letétele alóli felmentés esetén az agrár, az államtudományi, a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, az informatika, a jogi, a műszaki, az orvos- és egészségtudomány képzési terület alapképzései, a pedagógusképzés, a sporttudomány (kivéve edző alapképzési szak) és a természettudomány képzési területekhez tartozó alapképzési szakokon és osztatlan mesterképzéseken jár (1. sz. táblázat).

Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredményt igazoló dokumentumok tartalmi és formai követelményeiről A többletpontokat igazoló dokumentumok c. fejezetben talál információkat. Kérjük, feltétlenül olvassa át ezeket!