felvi.hu


2.4.5.2. Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenye, valamint Ágazati és Ágazaton Belüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye eredménye

2020.10.15

Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Ilyen többletpont az agrár, az államtudományi, a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, az informatika, a jogi, a műszaki, az orvos- és egészségtudomány, a pedagógusképzés, a sporttudomány (kivéve edző alapképzési szak), a társadalomtudomány és a természettudomány képzési területekhez tartozó felsőoktatási szakképzéseken, alapképzési szakokon és osztatlan mesterképzéseken jár (1. sz. táblázat).

Figyelem! A korábbi években szerzett versenyeredmény a felhasználási szándék idejében érvényes versenykiírás szabályai szerint használható fel, vagyis a megszerzett versenyeredmények nem évülnek el!

A Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén (SZÉTV) vagy az Ágazati és Ágazaton Belüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak (ÁSZÉV) elért


adható. A döntőbe jutott, de azon részt nem vevő jelentkezőt – a verseny szervezőjének igazolása alapján – a döntőben elvileg elérhető utolsó helyezést elérőnek kell tekinteni.

A Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Verseny elfogadható versenytantárgyai : egészségügyi alapismeretek, elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, oktatási alapismeretek, szociális alapismeretek, ügyviteli alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

Az Ágazati és Ágazaton Belüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenyének elfogadható versenytantárgyai: egészségügy ismeretek, szociális ismeretek, pedagógia ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, bányászat ismeretek, épületgépész ismeretek, gépészet ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, távközlés ismeretek, informatika ismeretek, vegyész ismeretek, építőipar ismeretek, könnyűipar ismeretek, faipar ismeretek, nyomdaipar ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, ügyvitel ismeretek, kereskedelem ismeretek, vendéglátóipar ismeretek, turisztika ismeretek, optika ismeretek, szépészet ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, földmérés ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, sport ismeretek, rendészet ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, táncos ismeretek, vegyipar ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, hang-, film és színháztechnikai ismeretek, bányaművelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártástechnológiai ismeretek, mechatronikai ismeretek, kohászati ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, kiadványszerkesztési ismeretek, autó-és repülőgépszerelési ismeretek, vízügyi ismeretek, egyházzenész ismeretek, klasszikuszenész ismeretek, szórakoztatózenész ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, hajózási technikai ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, irodai ügyviteli ismeretek, idegennyelvű ügyviteli ismeretek, fodrászati ismeretek, kozmetikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, közművelődési ismeretek, közúti és légiközlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, vasútüzemi közlekedés, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, artista ismeretek, jazz-zenész ismeretek, népzenész ismeretek, honvédelmi ismeretek.

A SZÉTV és ÁSZÉV versenyeken elért eredményt igazoló dokumentumok tartalmi és formai követelményeiről A többletpontokat igazoló dokumentumok c. fejezetben talál információkat. Kérjük, feltétlenül olvassa át ezeket!