felvi.hu


2.4.5.1. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye

2020.10.15

Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Ilyen többletpont az agrár, az államtudományi, a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, az informatika, a jogi, a műszaki, az orvos- és egészségtudomány, a pedagógusképzés, a sporttudomány (kivéve edző alapképzési szak), a társadalomtudomány és a természettudomány képzési területekhez tartozó felsőoktatási szakképzéseken, alapképzési szakokon és osztatlan mesterképzéseken jár (1. sz. táblázat).

Figyelem! A korábbi években szerzett versenyeredmények nem évülnek el!

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV) elért


adható. A döntőbe jutott, de azon részt nem vevő jelentkezőt – a verseny szervezőjének igazolása alapján – a döntőben elvileg elérhető utolsó helyezést elérőnek kell tekinteni.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny elfogadható versenytantárgyai: angol nyelv – I.-II. kategória, belügyi rendészeti ismeretek, biológia – I.-II. kategória, dráma, filozófia, fizika – I.-II. kategória, földrajz, francia nyelv – I.-II. kategória, horvát nyelv és irodalom, informatika – I.-II. kategória, kémia – I.-II. kategória, latin nyelv, magyar irodalom, magyar nyelv, matematika – I.-II.-III. kategória, mozgóképkultúra- és médiaismeret, művészettörténet, német nemzetiségi nyelv és irodalom, német nyelv – I.-II. kategória, olasz nyelv – I.-II. kategória, orosz nyelv, román nyelv és irodalom, spanyol nyelv – I.-II. kategória, szerb nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom, szlovén nemzetiségi nyelv, történelem, vizuális kultúra.

Az OKTV-n nem érettségi pontot adó tárgyból – a felsőoktatási intézmények esetleges ezirányú döntése alapján – elért 1-10. helyezésért 20 többletpont kapható:

 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért eredményt igazoló dokumentumok tartalmi és formai követelményeiről A többletpontokat igazoló dokumentumok c. fejezetben talál információkat. Kérjük, feltétlenül olvassa át ezeket!