felvi.hu


2.4.2. Nyelvtudás

2020.10.15

Jogszabály alapján kötelező többletpontot adni a legalább középfokú nyelvtudásért (kivéve az edző alapképzési szak, a művészet és művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakok, valamint művészeti tanárképzés esetében, ahol kizárólag gyakorlati vizsga alapján történik a pontszámítás).

A nyelvvizsgák adatainak megadása kötelező a pontszámításhoz, de a 2003. január 1. után szerzett nyelvvizsgák dokumentumait nem kell benyújtani. Ezeket az Oktatási Hivatal a közhiteles nyelvvizsga adatbázisból (NYAK) ellenőrzi.

Figyelem! A Hivatal csak abban az esetben tud nyelvtudás jogcímén többletpontot adni, ha a felvételi ponthatárok megállapítását megelőző napig a közhiteles nyilvántartásból a nyelvvizsga-bizonyítvány adatai visszaigazolásra kerülnek. A 2021. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során a 2020. november 10-ig befejezett nyelvvizsga eljárások esetén van lehetőség arra, hogy a közhiteles nyilvántartásból hitelesítésre kerüljenek az adatok.

A magyartól eltérő idegen nyelvű – nyelvtudásért legfeljebb 40 többletpont jár a következő módon:


Részvizsga esetén csak abban az esetben jár a nyelvtudásért többletpont, ha a fogyatékossággal élő (sajátos nevelési igényű) jelentkező a hatáskörrel rendelkező szerv szakvéleménye által igazoltan nem tudja a komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgát letenni:


A jelentkező legfeljebb 40 többletpontot kaphat akkor is, ha a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga-bizonyítvány alapján is jogosult lenne, vagy ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

A 2003. január 1. után letett nyelvvizsgák esetében az elektronikus jelentkezés során kötelező megadni az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány adatait (nyelvvizsga nyelve, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállítás dátuma). Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány hitelességét az Oktatási Hivatal a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából ellenőrzi.

Ha a jelentkező ugyanazon idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.

A magyarországi nemzetiségi középiskolában nemzetiségi nyelvből, nemzetiségi nyelv- és irodalomból tett érettségi vizsgával rendelkező jelentkező 20 többletpontra jogosult, ha az érettségi vizsgával azonos nemzetiségi pedagógus szakra jelentkezik.

Külföldi közoktatási intézményben szerzett, magyar nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló érettségi bizonyítvány az adott külföldi állam hivatalos nyelve szerinti államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú középfokú (B2) nyelvvizsga-bizonyítványnak felel meg. Ha a jelentkező a magyar tannyelvű középiskola által kiállított hivatalos (fejléc, aláírás, pecsét, dátum) igazolást nyújt be, miszerint legalább egy közismereti tárgyat legalább két évig az adott állam hivatalos nyelvén tanult, úgy érettségi bizonyítványa C1 komplex nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű az adott állam hivatalos nyelvéből. Amennyiben a külföldi, de magyar tannyelvű középiskola érettségi bizonyítványában szerepel az oktatás nyelve, akkor a benne szereplő oktatás nyelve szerint kell a nyelvvizsga-bizonyítvány szintjével történő egyezőséget megállapítani. Ha az oktatás nyelve minden tantárgy esetén magyar, úgy iskolai igazolás más nyelvről nem fogadható el és az érettségi bizonyítvány középfokú nyelvvizsgának felel meg. Felsőfokú nyelvvizsgaként történő elismeréshez mindenképpen be kell nyújtani a külföldi érettségi bizonyítvány minden oldalát, hozzátartozó mellékletet is beleértve.

A külföldi középfokú oktatási intézményben az adott állam hivatalos nyelvén bármely közismereti tantárgyból legalább két tanévig folytatott és eredményesen befejezett tanulmányok teljesítése az adott külföldi állam hivatalos nyelve szempontjából államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú (C1) nyelvvizsga-bizonyítványnak felel meg.

A nyelvtudást igazoló dokumentumok tartalmi és formai követelményeiről a Kötelezően beküldendő dokumentumok c. fejezetben talál információkat. Kérjük, feltétlenül olvassa át ezeket!