felvi.hu


1.7.4. A ponthatár-megállapítás, a besorolási és a felvételi döntés

2020.10.15

Az, hogy a jelentkezőt felveszik-e az általa megjelölt jelentkezési helyre, a szakra meghatározott ponthatártól, illetve az általa elért felvételi összpontszámtól függ.

A 2021. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során a jogszabályi minimumpontnál magasabb ponthatár ott alakulhat ki, ahol az adott szakra a felsőoktatási intézmény által a képzésre megállapított felvehető kapacitásnál többen jelentkeznek, így a jelentkezők között rangsorolni kell. Ahol a jelentkezők száma az intézmény által megadott szakos maximális kapacitásszámot nem éri el, ott a ponthatár az utolsó felvett jelentkező pontszáma lesz, és minden érvényes felvételi pontszámmal rendelkező jelentkező felvehető.
Figyelem! A jelentkezők számát, illetve teljesítményét megismerve a felsőoktatási intézmények dönthetnek úgy, hogy a minőség védelme érdekében a jogszabályi előírásnál magasabban határozzák meg a ponthatárt. Ebben az esetben az is előfordulhat, hogy egy adott szakon, szakképzésben az intézmény nem használja ki a teljes kapacitását!

 

A felvételi eljárás során az egyes jelentkezési helyeken – a jelentkezők által elért felvételi összpontszám alapján kialakított egységes rangsorolás, az intézmények kapacitása, valamint egyéb, a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott szempontok figyelembevételével – várhatóan 2021. január 25-én határozzák meg a felvételi ponthatárokat. Ennek során minden jelentkező esetében megállapítják, hogy melyik jelentkezési helyre nyert, illetve nem nyert besorolást.

A kizárólag művészeti (zenei) képzést folytató felsőoktatási intézmények felvehető összlétszámát általában összevontan közöljük a Tájékoztatóban. Az egyes szakokra, szakirányokra jelentkezők gyakorlati vizsgán nyújtott felvételi teljesítménye és felkészültsége, tehetsége határozza meg azt, hogy végül melyik szak, szakirány hány fővel indul el. Az egyes szakok, szakirányok indításáról, az oda felvett hallgatók számának meghatározásáról minden esetben az adott felsőoktatási intézmény dönt.

 

Besorolási döntés

Az Oktatási Hivatal minden jelentkező esetében ún. besorolási döntést (határozatot) hoz. A besorolási döntés hivatalos tájékoztatás a felvételi eljárásban elért eredményről, amelynek az elérhetővé válásáról elektronikus levélben értesíti a jelentkezőket legkésőbb 2021. január 25-ig. A besorolási döntésben a Hivatal megállapítja, hogy a jelentkező – a felvételi jelentkezési kérelmében megjelölt és rangsorolt képzések közül – mely szak esetében érte el a felvételhez szükséges ponthatárt. A besorolási határozat az E-felvételi felületéről tölthető le.

Ponthatár alatti felvételi összpontszámmal senki nem vehető fel. A ponthatárt elért jelentkezőt fel kell venni, kivéve, ha a jelentkezési sorrendjében előrébb megjelölt helyre már felvételt nyert. (Ebben az esetben őt már nem is veszik figyelembe a rangsor kialakításánál.) Előfordulhat olyan eset is, hogy a felsőoktatási intézmény a meghirdetett szakot nem indítja el. Ez utóbbira akkor kerülhet sor, ha az adott képzésen a felvétel alapvető feltételeit teljesítő, azaz érvényes felvételi pontszámmal rendelkező jelentkezők száma nem éri el a Tájékoztatóban megadott minimális szakos kapacitást. Minderre figyelemmel érdemes több jelentkezési helyet is megjelölni a jelentkezési kérelemben!

A besorolási döntésben a jelentkező láthatja az eljárásban elért pontszámait és a pontszámítás alapját képező jogszabályhelyek felsorolását. Az E-felvételi felületén pedig az egyes dokumentumoknál a részletes indoklás is megtalálható.

A besorolási döntésben a jelentkező tájékoztatást kap a jogorvoslat lehetőségéről is.

Előfordulhat, hogy egyes jelentkezési helyeken a meghirdetés ellenére sem indul el a képzés. Ennek oka lehet a felvétel alapvető feltételeit teljesítő minimális létszámnál kevesebb jelentkező.

 

Felvételi döntés

A besorolást nyert jelentkezőnek az érintett felsőoktatási intézmény ún. felvételi határozatot küld (legkésőbb 2021. február 2-ig), és tájékoztatja a felvett jelentkezőt a hallgatói jogviszony létesítésének feltételeként meghatározott beiratkozás helyéről, idejéről és az ezzel összefüggő teendőkről is.