felvi.hu


1.4. Mit és hogyan kell feltölteni a jelentkezéshez?

2020.10.15

Az E-felvételi jelentkezéskor fel kell tölteni valamennyi, a jelentkezéshez szükséges és már rendelkezésre álló dokumentumot. Az ezt követően kézhez kapott dokumentumokat legkésőbb 2021. január 11-ig pótolhatja! Az eljárás során külföldön érettségiző, valamint oklevelet szerző jelentkező a hiánypótlást ettől eltérő határidővel, de legfeljebb a besorolási döntést megelőző 8. napig, azaz 2021. január 17-ig teheti meg.

NEM kell feltölteni az alábbi dokumentumokat:
1. a 2003. január 1. után megszerzett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokat: ezek hitelességének ellenőrzése a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából történik. Ehhez a bizonyítvány adatait (nyelvvizsga nyelve, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállítás dátuma) kötelező megadni az E-felvételiben.
2. a 2006. január 1. után kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítványt és érettségi tanúsítványt: az ezekben szereplő érettségi vizsgaeredményeket a Hivatal elektronikus úton veszi át a köznevelés információs rendszeréből, ezeknek az adatait nem kell megadni a jelentkezés során.
A jelentkező az e-ügyintézés keretében folyamatosan nyomon követheti a fenti két közhiteles nyilvántartásból átvett adatokat, információkat. Amennyiben eltérést vagy hiányt tapasztal, azt az ügyintézés keretében a dokumentum feltöltésével tudja jelezni.

 

Általános tudnivalók

Minden dokumentummásolatot kizárólag egyféleképpen és egy példányban kell benyújtani: vagy E-felvételibe való feltöltéssel, vagy postai úton.


Idegen – nem angol, német vagy francia – nyelven  kiállított dokumentumok esetén hiteles fordításnak minősül:


Ha a jelentkezőnek nincs lehetősége az E-felvételiben feltölteni a dokumentumait, azok másolatát – célszerű ajánlott küldeményként – postai úton is beküldheti az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 címre.

Fontos tudnivalók az E-felvételiben való feltöltéshez:

 

 

További tudnivalók postai benyújtás esetén:


Javasoljuk, hogy a postai úton benyújtott dokumentummásolatokat ajánlott küldeményként adja fel, hogy annak elküldése később bizonyítható legyen.

Ügyeljen arra, hogy az E-felvételi felületére feltöltött vagy postai úton benyújtott dokumentummásolatok jól olvashatók legyenek, és a dokumentumok teljes egészét tartalmazzák!