felvi.hu


1.3.3. Jelentkezési helyek

2020.10.15

Az E-felvételi Jelentkezés felvétele menüpontjában kell megjelölni a kiválasztott jelentkezési helyeket, azt, hogy melyik intézménybe és szakra, milyen képzési szintre, milyen munkarend szerinti képzésre és milyen finanszírozási formára jelentkezik.

Jelentkezési hely alatt a Tájékoztató intézményi meghirdetéseket tartalmazó oldalain (Egyetemek, főiskolák menüpont intézményi, illetve kari oldalai) található táblázatokban egy sorban feltüntetett információk összességét értjük, amelyek pontosan azonosítják azt a képzést, amelyre a jelentkező felvételizni kíván.

 

A jelentkezési helyeket legördülő menüből kell kiválasztani. Figyelni kell arra, hogy pontosan azt a képzést, szintet, munkarendet, finanszírozási formát válassza ki, amelyre jelentkezni kíván!

Figyelem! A képzéseknél ügyeljen a képzési hely és nyelv megfelelő kiválasztására is – ezt a meghirdetett képzés neve tartalmazza. Amennyiben a meghirdetett képzés neve nem tartalmaz települést, akkor a meghirdető kar/intézmény címe szerinti településre vonatkozik a meghirdetés. Az ettől eltérő település nevét a meghirdetésben zárójelben jelölik. Hasonló módon a meghirdetett képzések nyelve magyar, ha nincs a nyelv külön jelölve.

A 2021. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban legfeljebb hat jelentkezési hely jelölhető meg. Egy jelentkezési helynek számít, ha ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási formáját megjelöli, azaz, ha az intézmény, a kar, a szak, a képzési szint, a munkarend, a képzés helye és nyelve is azonos, csak a finanszírozási forma tér el. Ezeket természetesen külön sorban kell feltüntetni, vagyis a jelentkezéskor maximum tizenkét sor tölthető ki.

Egy felsőoktatási felvételi eljárásban minden jelentkező csak egy helyre vehető fel, mégpedig a jelentkezéseinek sorrendjében szereplő első olyan helyre, ahol a felvételi összpontszáma eléri vagy meghaladja az adott jelentkezési helyre megállapított felvételi ponthatárt. Ebben az esetben magasabb sorszámú jelentkezési helyekre nem vehető fel akkor sem, ha felvételi összpontszáma elérné az azokon megállapított ponthatárt.

A felvételi eljárásban állami ösztöndíjas és önköltséges képzések is hirdethetők, de lehetnek olyan jelentkezési helyek is, amelyeket csak állami ösztöndíjas, vagy csak önköltséges formában hirdetnek meg az intézmények. Az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzésre történő jelentkezés egymástól független. Ha a jelentkező mindkét finanszírozási formát vállalja, akkor egy szak állami ösztöndíjas és önköltséges formáját a jelentkezéskor – a kért elbírálási sorrenden belül – két különböző sorban kell feltüntetnie (feltéve, hogy a szakot mindkét finanszírozási formában meghirdették).

Figyelem! Mindenkinek a saját döntése az, hogy egy adott képzés magyar állami ösztöndíjas vagy önköltséges formájára jelentkezik-e. Amennyiben a jelentkező mindkét finanszírozási formát megjelöli, a besorolásra az általa megadott sorrend alapján kerül sor.

Állami ösztöndíjjal támogatott képzésre azok a magyar állampolgárok és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 39. § (1) bekezdésében részletezett nem magyar állampolgárok vehetők fel, akik megfelelnek a felvétel ezen feltételeinek, beiratkozáskor vállalják az ezzel járó kötelezettségeket és elérik a megállapított felvételi ponthatárt. (Bővebben lásd a Magyarországi tartózkodás jogcímének igazolása és az Állami ösztöndíjasként folytatható tanulmányok állampolgárság alapján c. fejezeteket.)

Az Nftv. alapján a Budapesti Corvinus Egyetem az intézmény által finanszírozott ösztöndíjas képzést indít. Erről bővebben A felvétel és a képzések finanszírozásának sajátosságai a Budapesti Corvinus Egyetemen c. fejezetben olvashat.