felvi.hu


7.4. Tudnivalók a magyar állami ösztöndíjas finanszírozású képzés feltételeiről

2020.12.28

A magyar állami ösztöndíjas hallgató kötelezettségei

A magyar állami ösztöndíjas hallgató köteles

 

Az oklevélszerzési kötelezettség

A magyar állami ösztöndíjas hallgatónak az adott szak képzési és kimeneti követelményében meghatározott képzési idő másfélszeresén belül kiállított oklevéllel kell rendelkeznie, vagyis ehhez például egy 6 féléves képzési idejű szak esetében legfeljebb 9 félév áll rendelkezésre.

Az oklevélszerzési határidő számítására vonatkozó fontosabb tudnivalók:


Képzés kezdete Képzési idő Képzési idő másfélszeresé-nek kiszámítása Oklevélszerzési határidő félévekben Oklevélszerzési határidő lejár
2019/2020. tanév tavaszi félév 3 félév 3 x 1,5 = 4,5 félév 4,5 felfelé kerekítve: 5 félév 2022. augusztus 31.

 

  • A rendelkezésre álló időt a tanulmányok szüneteltetése (passziválás) – a szünetelő (passzív) félévek számával – automatikusan kitolja, beleszámítanak azonban az önköltséges finanszírozású félévek! Példa:

Képzés kezdete Képzési idő Passzív félévek száma Oklevélszerzési határidő kiszámítása Oklevélszerzési határidő
2019/2020. tanév tavaszi félév 4 félév 0 (4x1,5) = 6 + 0 = 6 félév 2023. március 31.
2019/2020. tanév tavaszi félév 4 félév 1 (4x1,5) = 6 + 1 = 7 félév 2023. augusztus 31.
2019/2020. tanév tavaszi félév 4 félév 2 (4x1,5) = 6 + 2 = 8 félév 2024. március 31.

 

  • Ha a képzési idő két félév és a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés képzési idejének másfélszeresét meghaladja a támogatási idő, akkor az oklevélszerzés határideje a támogatási idő vége.
  • Az oklevélszerzési határidő – a hallgató Oktatási Hivatalhoz benyújtott kérelmére, legfeljebb kettő alkalommal, összesen legfeljebb kettő év időtartamra – felfüggeszthető, vagyis a határidő a felfüggesztett félévek számával kitolódik. Felfüggesztés jelenleg csak két jogcímen – külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokra vagy nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében felnőttképzésben folytatott tanulmányokra tekintettel – adható. Az oklevélszerzési határidő meghosszabbítására a határidő lejártát megelőzően van mód.
  • Átvétel, képzésváltás, átsorolás esetén a korábban igénybe vett ösztöndíjas félévek összeadódnak, ilyenkor az új képzés elkezdése előtt érdemes tájékozódni!

 

Figyelem! Az adott képzésben igénybe vehető állami ösztöndíjas félévek száma (képzési idő + 2 félév) és az oklevélszerzési kötelezettség határideje nem biztos, hogy egybeesik!

Példa:

Képzési idő Támogatási idő (képzési idő + 2 félév) Oklevélszerzési határidő (képzési idő másfélszerese) Egybeesik-e a két határidő?
4 félév 4 + 2 = 6 félév 4 x 1,5 = 6 félév igen
6 félév 6 + 2 = 8 félév 6 x 1,5 = 9 félév nem
7 félév 7 + 2 = 9 félév 7 x 1,5 = 11 félév nem

 

Amennyiben az oklevélszerzési határidőn belül nem történik meg az oklevélszerzés vagy megszűnik a magyar állami ösztöndíjas hallgatói jogviszony, akkor a magyar állami ösztöndíj további sorsa szempontjából a következő esetek lehetségesek:

  • ha osztott képzésben (alap-, mesterképzés, felsőoktatási szakképzés) legfeljebb egy félévig, osztatlan képzésben (pl. általános orvos) legfeljebb két félévig vett igénybe a hallgató állami ösztöndíjat, akkor további magyar állami kötelezettség az adott képzéshez kapcsolódóan nem terheli;
  • ha egy, illetve kettő állami ösztöndíjas félévnél többet vett igénybe a képzésen, akkor a hallgatónak hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettsége keletkezik.

 

A hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség

Sikeres oklevélszerzés esetén

Amennyiben a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató oklevélszerzési határidőn belül megszerzi oklevelét, köteles az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa magyar állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban hazai munkaviszonyt fenntartani (20 éven belüli hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség).

Képzés sikertelen megszűnése vagy az oklevélszerzési kötelezettség határidőre történő teljesítésének elmaradása esetén

Amennyiben a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató nem szerzi meg az oklevelet az adott képzésen legkésőbb az adott szak képzési és kimeneteli követelményeiben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül, köteles a magyar állami ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban hazai munkaviszonyt fenntartani az adott képzés megszűnésének napjától számítva a magyar állami ösztöndíjjal folytatott tanulmányi idővel megegyező időtartamot követő két éven belül (rövid határidejű hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség).

Visszafizetési kötelezettség

Sikeres oklevélszerzést követően, amennyiben az oklevélszerzéstől számított 20 éven belül a hallgató nem tart fenn a magyar állami ösztöndíjas félévekkel megegyező időtartamban hazai munkaviszonyt, úgy a 20 év leteltét követően köteles visszafizetni az igénybe vett magyar állami (rész)ösztöndíjnak – évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított éves átlagos fogyasztóiár-növekedés mértékével növelt – összegét (tartozás).

Amennyiben a magyar állami ösztöndíjas hallgató részben teljesíti a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettségét, úgy a visszatérítendő összeg a munkában töltött napoknak megfelelően arányosítva kerül meghatározásra.

Az oklevélszerzési kötelezettség nemteljesítése esetén a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató köteles a magyar állami ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban hazai munkaviszonyt fenntartani az adott képzés megszűnésének napjától számítva a magyar állami ösztöndíjjal folytatott tanulmányi idővel megegyező időtartamot követő két éven belül.

Amennyiben ezt nem teljesíti, köteles visszafizetni a tartozás 50%-ának megfelelő összeget, amely összeg a munkában töltött napoknak megfelelően arányosítva kerül meghatározásra.

Mentesülés a magyar állami ösztöndíjas kötelezettségek, illetve szankciók alól

Néhány jogszabályban meghatározott esetben a hallgató – kérelemre, részben vagy egészben – mentesülhet a magyar állami ösztöndíjas kötelezettségek alól. A mentesülés következtében az Oktatási Hivatal határozata alapján részben vagy egészben megszűnik a magyar állami ösztöndíjas kötelezettség.

  • Az oklevélszerzési kötelezettség alól szülés, tartós betegség, baleset vagy más, önhibán kívüli váratlan ok miatt kérhető mentesítés, illetve amennyiben a hallgató három gyermeket szül.
  • A 20 éven belüli hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség alól szülés, megváltozott munkaképesség, tartós betegség, baleset, kettő vagy több gyermek nevelése vagy más, önhibán kívüli váratlan ok miatt kérhető mentesítés, illetve amennyiben a hallgató három gyermeket szül.
  • A rövid határidejű hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség alól szülés, megváltozott munkaképesség, tartós betegség, baleset, kettő vagy több gyermek nevelése vagy más, önhibán kívüli váratlan ok miatt kérhető mentesítés, illetve amennyiben a hallgató három gyermeket szül.
  • A visszafizetési kötelezettség alól szülés, megváltozott munkaképesség, tartós betegség, baleset, kettő vagy több gyermek nevelése vagy más, önhibán kívüli váratlan ok miatt kérhető mentesítés, illetve amennyiben a hallgató három gyermeket szül.

 

A magyar állami ösztöndíjas képzésről részletes információ az Oktatási Hivatal honlapján olvashatók. (A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.)

Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Maros u. 19-21., (+36-1) 374-2100, e-mail: allamiosztondij@oh.gov.hu