felvi.hu


2.5. Alkalmassági vizsga

2020.12.28

A hatályos felsőoktatási felvételi kormányrendelet tartalmazza, hogy a felsőoktatási intézmények mely szakokon szervezhetnek egészségügyi vizsgálatot, pályaalkalmassági vizsgálatot, nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi alkalmassági vizsgát – összefoglaló néven alkalmassági vizsgát. Erről az Egyetemek, főiskolák menüpontban, az intézményi meghirdetések oldalain található részletes információ. Az alkalmassági vizsgák tervezett időpontjait a 7. sz. táblázat tartalmazza.

A vizsgáról szóló értesítést (vizsgabehívót) az adott felsőoktatási intézmény küldi meg a jelentkező részére, ezért amennyiben a 7. sz. táblázatban jelzett első vizsga időpontja előtt egy héttel még nem kap ilyen tartalmú levelet, célszerű az adott intézménynél érdeklődnie ezzel kapcsolatban.

Az alkalmassági vizsgán elért teljesítmény nem pontszámmal, hanem „megfelelt" vagy „nem felelt meg" minősítéssel értékelhető. A pedagógusképzés képzési terület szakjain szükséges alkalmassági vizsgákról külön fejezetben olvashat.

A felsőoktatási intézmény magyar nyelvi alkalmassági vizsgát szervezhet a nem magyar állampolgárságú jelentkező számára, ha magyar nyelvű képzésre jelentkezik, és nem tudja dokumentummal igazolni a tanulmányai folytatásához szükséges magyar nyelv ismeretét. A felsőoktatási intézmény dönt arról, hogy milyen dokumentumot fogad el (pl. magyar oktatási nyelvű középiskolai bizonyítvány, magyar mint idegen nyelv nyelvvizsga-bizonyítvány stb.).

Figyelem! Aki az alkalmassági vizsgán nem jelenik meg vagy „nem felelt meg" minősítést kap, annak a felvételi összpontszáma 0, azaz nulla, tehát nem vehető fel az adott jelentkezési helyre!

A fogyatékossággal élő jelentkezőt az alkalmassági vizsgán a felsőoktatási intézmény szabályzata szerint illethetik meg kedvezmények, illetve felmentések.