felvi.hu


2.4. Többletpontok

2020.12.28

A többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. A többletpontokat két csoportra lehet osztani:


Nem adható többletpont a sporttudomány képzési terület edző alapképzési szakján, a pedagógusképzés képzési terület szakoktató szakján, valamint a művészeti és művészetközvetítés képzési területhez tartozó alapképzési szakok esetében. Ez a szabály érvényes az osztatlan egyszakos és kétszakos – a fenti alapképzéseken alapuló – osztatlan tanárképzések esetében is (pl. osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gitártanár]]] vagy osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; rajz- és vizuáliskultúra-tanár]]). Ez alól kivételt jelent, ha a kétszakos osztatlan tanárképzés egyik szakján jelentkezési feltétel az emelt szintű érettségi, mert ebben az esetben az azért járó 50 többletpontot megkapja a jelentkező (pl. osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; ének-zene tanár]] vagy osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; média-, mozgókép- és kommunikációtanár]]).

Figyelem! Többletpontot kizárólag az kaphat, aki az erre vonatkozó jogosultságát A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben foglaltaknak megfelelően, külön felszólítás nélkül a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg – vagy amennyiben az igazoló dokumentum azt követően áll rendelkezésére, legkésőbb 2021. július 8-ig igazolja az alábbi kivételével:


Figyelem! Minden nyelvvizsga-bizonyítvány adatait külön kell feltüntetni,
tehát ha a jelentkező az adott nyelvből szóbeli és írásbeli nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik, akkor azt két külön sorban kell rögzíteni.

A felsőoktatási felvételi eljárásban nem lehet ugyanazt az eredményt többször értékelni: például ha a jelentkező ugyanazon jogcímen, de több eredmény alapján (pl. nyelvtudás: ugyanazon nyelvből közép- és felsőfokú nyelvvizsga) is jogosult lenne többletpontra, a számára legkedvezőbbet veszik figyelembe.

A többletpontokat l. A többletpontok rendszere című táblázatban.