felvi.hu


2.3. Felsőoktatási szakképzés

2020.12.28

A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi összpontszámot az alábbiak szerint kell kiszámítani:


A három számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára legelőnyösebbet kell alkalmazni. Az így megállapított pontokhoz mindhárom esetben hozzá kell adni a számítható többletpontokat.

Felsőoktatási szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot és – értelemszerűen – az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében 2021. július 22-én megállapítandó felvételi ponthatárt.

Jelenleg a felsőoktatási intézmények nem határozták meg, hogy mely érettségi vizsgatárgyakból kell érettségi pontot számolni, ezért a jelentkező által igazolt, érettségi bizonyítványban, tanúsítványban lévő érettségi eredmények közül a két legjobb eredményből történik az érettségi pontok megállapítása.

A felsőoktatási szakképzésre jelentkezés esetén – a fentieken túlmenően – az alapképzésre, osztatlan képzésre vonatkozó pontszámítási szabályokat (pl. gyakorlati vizsga esetén történő pontszámítás) kell megfelelően alkalmazni – azzal a kivétellel, hogy felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén az emelt szintű érettségi vizsga teljesítése nem szükséges a felvételhez.

A dokumentumok igazolásának módját és az egyes dokumentumokkal kapcsolatos részletes formai és tartalmi követelményeket A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben foglaltuk össze.

Figyelem! Bármely pontra, többletpontra, kedvezményre akkor jogosult a jelentkező, ha azt legkésőbb 2021. július 8-ig a megfelelő dokumentummásolattal igazolja.

Figyelem! Nem kell benyújtani az alábbi dokumentumokat:


(Erről bővebb információt a Mit és hogyan kell feltölteni a jelentkezéshez? c. fejezetben olvashat.)

Az igazolás módját és az egyes dokumentumokkal kapcsolatos részletes formai és tartalmi követelményeket A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben foglaltuk össze.

Pontszámítás felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél vagy felsőfokú oklevél alapján

A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a felsőoktatási intézmények a Tájékoztatóban közzétett módon a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél figyelembevételével (az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel) is rangsorolhatják.

Az oklevélért adható pontot a jogszabályi minimumpontszám és 400 pont között arányosan kell megállapítani. (A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél alapján történő pontszámítás a Tájékoztató kiegészítésében jelenik majd meg, 2021. január 31-ig.)

A pontszámítást az Egyetemek, főiskolák menüpontban az adott szak részletes meghirdetésében található információk tartalmazzák, amelyek intézményenként és szakonként eltérhetnek. Fontos ellenőrizni, hogy a választani kívánt képzésben van-e lehetőség az oklevélből történő pontszámításra, illetve ha igen, akkor ennek van-e további feltétele (pl. képzési területre vonatkozó korlátozás stb.) Kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy az adott felsőoktatási intézmény az oklevél minősítésének/átlagának igazolását milyen pontossággal kéri! Az összpontszám meghatározásához az így kapott pontszámhoz hozzá kell adni azokat a többletpontokat, amelyek a jogszabály alapján ilyen esetben is számíthatók.

(Frissítve: 2021.01.29.)