felvi.hu


2.2.4. Pontszámítás felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél vagy felsőfokú oklevél alapján

2020.12.28

A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a felsőoktatási intézmények az oklevél minősítése alapján is rangsorolhatják. Az oklevélért adható pontot a jogszabályi minimum pontszám és 400 pont között arányosan kell megállapítani. (A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélért az intézmények által adható pont a Tájékoztató kiegészítésében jelenik majd meg, 2021. január 31-ig.)

Az oklevél alapján történő A fenti pontszámításkor esetén általában nem kötelező a jelentkezési feltételként meghatározott (emelt szintű) érettségi vizsga megléte, csak akkor, ha a benyújtott oklevél nem vehető figyelembe az adott szakon a pontszámításnál.

A felsőfokú oklevél alapján Az oklevélből történő pontszámítás lehetőségét, feltételeit és módját az Egyetemek, főiskolák menüpontban az intézményi meghirdetések szakonkénti leírásában található információk tartalmazzák, amelyek tehát intézményenként (de akár intézményen belül szakonként is) eltérhetnek. Kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy az adott felsőoktatási intézmény az oklevél minősítésének igazolását milyen pontossággal kéri! Az összpontszám meghatározásakor az így kapott pontszámhoz hozzá kell adni azokat a többletpontokat, amelyekre a jelentkező jogosult. Ilyen esetben a jelentkezési kérelem csak akkor minősül hiányosnak, ha a jelentkező a jelentkezés során jelzi (a megfelelő adatok megadásával vagy dokumentum feltöltésével), hogy az érettségi eredményei és középiskolai bizonyítványa alapján is kéri a pontszámítás elvégzését.

Ha a fentiek szerint szeretné a pontjait számíttatni, akkor a 2006. február 1. előtt kiállított oklevél másolatát kötelező a jelentkezési kérelemhez csatolni.

A felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevél nem igazol felsőfokú végzettséget, azonban pontszámítás lehetséges belőle a fentiek szerint.

(Frissítve: 2021.01.29.)