felvi.hu


2.2.3. Érettségi pont számítása meghatározott szakképzettség alapján

2020.12.28

A szakképzettséggel (középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél) vagy szakképesítéssel (OKJ bizonyítvány, képesítő bizonyítvány) rendelkező jelentkezők szakmai vizsgát tesznek. Esetükben – amennyiben szakiránynak megfelelő alapképzésre, osztatlan képzésre jelentkeznekaz érettségi pontotját az alábbiak szerint is ki lehet számítani:


A fenti pontszámítási módok az 1/A sz. táblázatban foglaltak alapján alkalmazhatók szakirányú továbbtanulás esetén.

Amennyiben csak a szakmai vizsga eredménye alapján állapítják meg az érettségi pontokat, és a szakmai vizsga minősítése legalább négyes, a jelentkező legfeljebb 400 pontot szerezhet, amelyet a szakmai vizsgán kapott százalékos eredmény négyszerezésével kell meghatározni.

Ha a szakmai vizsga eredményének százalékos értéke nem állapítható meg, a szakmai vizsga eredménye alapján magykell a pontot megadni:


Figyelem! A középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga emelt szintű érettségi vizsgának minősül.

Az OKJ-bizonyítványban szereplő szakmai vizsga, 2021-től szakgimnáziumi képesítő bizonyítványban szereplő képesítő vizsga középszintű érettségi vizsgatárgynak felel meg. Ezért annak a jelentkezőnek, akiknek a fentiek szerint az 1/A sz. táblázat szerinti Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítést igazoló bizonyítványban, szakgimnáziumi képesítő bizonyítványban szereplő szakmai vizsgaeredménye alapján történik az érettségi pont meghatározása, rendelkeznie kell a felvételi alapkövetelményként, illetve az adott szakon a pontszámítás feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgával bármely fent meghatározott pontszámítási mód esetében.

A tanulmányi pontok számítása a Tanulmányi pontok c. fejezetben leírtak szerint történik.

(Frissítve: 2021.01.29.)