felvi.hu


2.2.1.1. Középiskolai eredmények (maximum 100 pont)

2020.12.28

Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összege:


Az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező részét.

Fenti tantárgyak bármelyikének hiánya esetén – kivéve, ha a jelentkezőt szakvélemény alapján mentesítették, vagy nincs két (tanult) év végi eredménye – tanulmányi pont nem számítható.

A tanulmányi pontokba kizárólag a középiskolai tanulmányok során megszerzett eredmények számíthatók be, azaz a 9-12. évfolyam (nyelvi előkészítő év esetében a 9-13. évfolyam) eredményei!

Nem számíthatók be


Figyelem!
A magyar nyelv és irodalom vagy nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyak esetében évente a két osztályzat számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni a pontszámítás során.

Figyelem! A középiskolai eredmények megállapításához és rögzítéséhez szükséges, hogy a jelentkező beküldje a középiskola utolsó két évfolyamáról, illetve ha valamely kötelező tantárgyat (tantárgyakat), vagy a választott idegen nyelvet, vagy a választható természettudományos tantárgyat (tantárgyakat) korábban tanulta, minden évfolyamról a bizonyítványa másolatát.

Abban az esetben, ha a középiskola pedagógiai programjában a fent felsorolt természettudományos tantárgyak közül nincs kettő, amelyet a tanulóknak legalább egy tanéven keresztül, vagy nincs egy, amelyet a tanulóknak legalább két tanéven keresztül tanulniuk kell, a középiskolának az Oktatási Hivatalnál kérelmeznie kell annak megállapítását, hogy a pedagógiai programjában és helyi tantervében szereplő tantárgyaknak a középiskola által kiállított bizonyítványokban szereplő eredményei közül melyek azok, amelyek természettudományos tantárgyakból elért eredményeknek minősülnek.

A rövidített tantervű középiskolai képzésben részt vevők a középfokú tanulmányaik során megszerzett bizonyítványokból is kérhetik a választott természettudományos tantárgy (tantárgyak) tanulmányi pontokba való beszámítását. Az erről szóló bizonyítványok másolatát a jelentkezéshez csatolni szükséges.

Amennyiben a jelentkező a kötelező tárgyat az utolsó két évben fakultáció keretében is tanulta, úgy pontszámításnál az alábbiakat kell figyelembe venni:


Osztályozó vizsga eredménye
csak abban az esetben fogadható el, ha a jelentkező benyújtja a középiskolai bizonyítványa azon oldalát is, amelyen megjegyzésként az osztályozó vizsga ténye és adott évfolyamra vagy évfolyamokra vonatkozó osztályzat is szerepel!

Ha a jelentkező a tanulmányi pontokba kötelezően beszámítandó valamely tantárgyból felmentést kapott az értékelés alól, be kell nyújtania az összes évfolyam év végi eredményeit igazoló bizonyítványoldalt. Ennek alapján, ha a jelentkező

 

Abban az esetben, ha a jelentkező nem tanulta valamelyik kötelező, vagy idegen nyelvi tárgyat és nincs is felmentése ezekből a tárgyakból, tanulmányi pont nem számítható!

 

Ha a jelentkező bármelyik évfolyamot eredménytelenül zárta, a bizonyítvány csak akkor fogadható el, ha abban a javítóvizsga tényét és eredményét az iskola feltüntette.