felvi.hu


2.1. Felvételi követelmény: emelt szintű érettségi vizsga

2020.12.28

Alapképzésre és osztatlan képzésre az a jelentkező vehető fel, aki

 1. legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséget tanúsító (legalább alapképzésben, vagy a régi rendszer szerint főiskolán szerzett) oklevéllel rendelkezik, amennyiben a felsőoktatási intézmény számol belőle pontot.

  Az emelt szintű érettségi követelménye százalékos eredménytől függetlenül amely teljesíthető:

 2. felsőfokú végzettséget tanúsító (legalább alapképzésben, vagy a régi rendszer szerint főiskolán szerzett) oklevéllel rendelkezik.
 3. a felsőoktatási szakképzés elvégzését igazoló oklevéllel rendelkezik, amennyiben a felsőoktatási intézmény abból számol érettségi pontot.

Ezt a szabályt nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a jelentkező olyan képzésre jelentkezik, amelyen a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján állapítják meg (edző és szakoktató alapképzési szak, művészet és művészetközvetítés képzési terület szakjai, illetve azok az egy- és kétszakos osztatlan tanár szakok, ahol csak gyakorlati vizsga van).

A felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkező jelentkező, valamint a felsőoktatási szakképzést igazoló oklevéllel rendelkező jelentkező mentesül az emelt szintű érettségi követelménye alól, de felvételi összpontszám csak akkor számolható belőle, ha az adott szakon a felsőoktatási intézmény így dönt.

Előfordulhat, hogy a felvételi követelményként előírt és az érettségi pont számításához előírt emelt szintű érettségi vizsgatárgy nem ugyanaz.

A felvételi követelmény bármely emelt szintű érettségi vizsgával teljesíthető: A felvételi követelmény azonos az érettségi pontok számításához előírt érettségi vizsgatárggyal:
 • az agrár (alapképzés és agrármérnöki osztatlan képzés),
 • a gazdaságtudományok (alapképzés, kivéve alkalmazott közgazdaságtan alapszak),
 • az informatika,
 • a jogi (alapképzés),
 • az orvos- és egészségtudomány (alapképzések),
 • a pedagógusképzés (kivéve szakoktató szak),
 • és a sporttudomány (kivéve edző szak)

képzési területek szakjain*.
 • az agrár (osztatlan képzés, kivéve agrármérnöki osztatlan képzés)
 • az államtudományi,
 • a bölcsészettudomány,
 • a gazdaságtudományok osztatlan képzés és alkalmazott közgazdaságtan alapszak,
 • a jogi (osztatlan képzés)
 • a műszaki,
 • az orvos- és egészségtudomány (osztatlan képzés),
 • a társadalomtudomány
 • és a természettudomány

képzési területek szakjain.

 

* A szakok listáját l. a Szakok, amelyekre jelentkezve bármely emelt szintű érettségivel teljesíteni lehet a felvétel követelményét című táblázatban.

(Frissítve: 2021.01.29.)