felvi.hu


5.1. Külföldi középiskolai végzettség továbbtanulási célú elismerése

2019.12.19

A magyar érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű külföldi érettségi bizonyítványok

Az Elismerési tv. 13. §-ának (1) bekezdése értelmében a magyar középiskolai érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű az a külföldi középiskola elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány, amelyet:

a) az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban állítottak ki.

b) olyan államban állítottak ki, amely a 2001. évi XCIX. törvénnyel kihirdetett, a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én Lisszabonban aláírt Egyezmény rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerte el. A lisszaboni elismerési egyezményt ratifikáló országok: Albánia, Andorra, Ausztrália, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Izrael, Kanada, Kazahsztán, Kirgízia, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szentszék (Vatikán), Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Tádzsikisztán, Törökország, Új-Zéland, Ukrajna.

c) olyan államban állítottak ki, amely Magyarországgal olyan kétoldalú nemzetközi egyezményt kötött, amely kimondja a külföldi bizonyítvány magyar érettségi bizonyítvánnyal való egyenértékűségét. Ezek a kétoldalú egyezmények a következő (volt) országokra érvényesek: Ausztria, Bulgária, Csehszlovákia, Horvátország, India, Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság, Kína, Laosz, Románia, Spanyolország, Szíria, Szlovákia, Szlovénia, Szovjetunió.

d) Jogszabály mondja ki a Nemzetközi Érettségi Szervezet (International Baccalaureate Organization – IBO) és az Európai Iskolák (Schola Europaea) által kiadott érettségi bizonyítványoknak a magyar érettségi bizonyítvánnyal való egyenértékűségét.

e) A magyar érettségivel egyenértékűek a Magyarországon működő külföldi és külföldi rendszerű középfokú oktatási intézmények (és jogelődjeik) által kiállított (külföldi) érettségi bizonyítványok/középiskolai okiratok közül azok, amelyeket

 

A Magyarországon engedéllyel működő további külföldi középfokú oktatási intézmények:

 

Érettségi pont csak GCE A-level eredményekből számítható. A GCSE vizsgaeredmény helyettesíthető AS-level eredménnyel is, amennyiben az AS nem azonos az A-level tantárggyal.

A magyar érettségivel egyenértékű külföldi érettségi bizonyítványok továbbtanulási célú elismerését nem lehet megtagadni, de az eredmények alapján a 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során az alábbi kérdéseket vizsgálják, illetve ilyen döntések születhetnek:

 

Egyéb esetben a MEIK szakvéleményének figyelembevételével születik döntés a külföldi bizonyítvány beszámíthatóságáról.

A magyar érettségi bizonyítvánnyal nem egyenértékű külföldi érettségi bizonyítványok

Ha a bizonyítványt nem a fent felsorolt országok vagy intézmények valamelyike adta ki, akkor a továbbtanulási célú elismerési eljárás a 2001. évi C. törvény 13. § (3) bekezdése alapján történik.

Ennek eredményeként a 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során az alábbi döntések születhetnek:

 

Középfokú (érettségi) végzettség igazolása

Érettségi végzettséget csak érettségi bizonyítvány vagy annak másodlata (az eredeti bizonyítvánnyal azonos okirat) igazol. Egyéb dokumentum (pl. érettségi vizsgáról iskolai igazolás, csak magyar nyelvű fordítás stb.) nem helyettesíti a közhiteles érettségi bizonyítványt, ezen dokumentumok érettségi végzettséget nem igazolnak, a felvételi eljárásban nem vehetők figyelembe. A magyarországi rendszerben szerzett érettségi tanúsítvány önmagában nem elegendő az érettségi végzettség igazolására, mindenképpen szükséges a külföldi érettségi bizonyítvány benyújtása is.

Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (OH-MEIK) által kiállított „Tájékoztatás” dokumentum a felsőoktatási felvételi eljárásban nem fogadható el, jogi hatállyal nem rendelkezik, nem kötelező érvényű.