felvi.hu


3.4. Intézmények által kért és egyéb dokumentumok

2019.12.19

Az alábbi dokumentumtípusok az ún. intézményspecifikus dokumentumok, amelyeket a felsőoktatási intézmények meghatározhatnak, mint a jelentkezéshez csatolandó egyéb szükséges dokumentumokat.

Figyelem! Ezeket a dokumentummásolatokat is az E-felvételi felületére kell feltölteni, vagy az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 postacímre kell eljuttatni legkésőbb 2020. július 9-ig.

Figyelem! A jelentkezés időszakában már meglévő dokumentumokat a jelentkező köteles a jelentkezésével egyidejűleg feltölteni az E-felvételi felületére, legkésőbb 2020. február 15-ig! Azokat, amelyeket ezt követően kap kézhez, legkésőbb 2020. július 9-ig pótolhatja.

 

Kreditelismerésről szóló határozat

A mesterképzésre történő felvétel alapvető feltétele valamely felsőfokú végzettség megléte. Ezen felsőfokú végzettségeket a felsőoktatási intézmények adott mesterképzésre való jelentkezéskor teljes kreditérték beszámításával (ebben az esetben nincs szükség kiegészítő tanulmányok folytatására), illetve további kreditek teljesítése mellett tudják elfogadni (azaz a kiegészítő tanulmányok teljesítése után). Ha a jelentkező olyan oklevéllel rendelkezik, amelyhez további krediteket szükséges szereznie, ennek tényét és a szükséges kreditszámot a felsőoktatási intézmények az ún. előzetes kreditelismerési eljárás során határozzák meg. A kreditelismerésről az érintett felsőoktatási intézménynél kell érdeklődni.

A kreditelismerési eljárást már a felsőoktatási felvételi eljárás előtt célszerű írásban kezdeményezni a felsőoktatási intézménynél (az intézményi fejezetekben megadott módon és határidőre).

Az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat közvetlenül a felsőoktatási intézmény illetékes karához kell megküldeni.

Betöltött munkakör igazolása

Egyes képzésekre csak bizonyos munkakörökben megszerzett gyakorlat esetén lehet jelentkezni, illetve felmentést kérni az alkalmassági vizsga alól. A betöltött munkakört igazolni kell.

Alkalmassági vizsgáról szóló igazolás

Egyes felsőoktatási intézmények (elő)alkalmassági vizsgákat tartanak, amelyek eredményéről igazolást adnak ki. Ezt az igazolást a felvételi eljárás során csatolni kell, hiánya esetén a jelentkezőt kizárhatják.

Orvosi igazolások

Amennyiben egészségügyi (orvosi) igazolás szükséges a jelentkezéshez, a felsőoktatási intézmények tájékoztatják a jelentkezőket, hogy azt hol szerezhetik meg.

Önéletrajz, motivációs levél

A jelentkezőnek saját magáról, legfontosabb adatairól és tevékenységeiről szóló beszámoló. Csak akkor kell beküldeni, ha azt az adott intézmény kifejezetten kéri. Ha kézzel írott vagy szakmai önéletrajzra van szükség, azt az intézmény külön jelzi.

Szakmai tevékenység igazolása

Egyes felsőoktatási intézmények mesterképzéseiken többletpontot számítanak a jelentkező különböző szakmai tevékenységéért, eredményeiért. A szakmai tevékenységek közé tipikusan a következőket soroljuk: