felvi.hu


3.3.3. Felsőoktatási szakképzés és záróvizsga-eredmény igazolása

2019.12.16

A felsőoktatási szakképzés elvégzését oklevél tanúsítja. A többletpont érvényesítéséhez azonban a záróvizsga eredményét is szükséges igazolni.

Annak a jelentkezőnek, aki a jelenleg zajló felsőoktatási felvételi eljárás során (a tavaszi félévben) szerzi meg oklevelét, legkésőbb 2020. július 9-ig kell beküldenie az oklevele másolatát. Ha a fenti időpontig az oklevelet nem állítják ki, akkor a felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél-igazolás formanyomtatványt kell benyújtania, miszerint teljesítette az oklevél kiállításához szükséges valamennyi feltételt (záróvizsga, nyelvvizsga-bizonyítvány), vagyis az oklevél kiállítása folyamatban van. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 51.§ (3) bekezdése alapján az oklevél-igazolás csak akkor fogadható el, amennyiben azt a jelentkező számára a záróvizsga napjától vagy a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított legfeljebb harminc napon belül állították ki. A korábban oklevelet szerzettek kötelesek az oklevél másolatát benyújtani! A felvételt nyert jelentkezőnek be kell mutatnia eredeti oklevelét a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozáskor, ennek hiányában az intézmény vezetője a felvételi döntést megsemmisíti.

Felhívjuk figyelmét, hogy a záróvizsga-eredmény nem egyezik meg az oklevél minősítésével (az érdemjegy lehet azonos, de ha csak a minősítést tartalmazza az igazolás, az alapján nem lehet többletpontot számolni). Kérjük, hogy olyan igazolást küldjön be, amely konkrétan a záróvizsga eredményét tartalmazza.

Kérjük, hogy amennyiben feltölti az oklevélmásolatot, illetve az oklevélmellékletet, azok angol nyelvű változatát már ne töltse fel!

Az egyes többletpontokra vonatkozó pontszámítási szabályok a Többletpontok c. fejezetben olvashatók részletesen. Fontos tudni azonban, hogy egy formailag megfelelő dokumentum benyújtása nem eredményez automatikusan többletpontot, hiszen ezt a pontszámítási szabályok is befolyásolják.

Figyelem! A jelentkezés időszakában már meglévő dokumentumokat a jelentkező köteles a jelentkezésével egyidejűleg feltölteni az E-felvételi felületére, legkésőbb 2020. február 15-ig! Azokat, amelyeket ezt követően kap kézhez, legkésőbb 2020. július 9-ig pótolhatja.