felvi.hu


3.1.5. Érettségi vizsgatárgy megfeleltetési kérelem

2019.12.19

A nem a többszintű érettségi vizsgarendszerben tett érettségi vizsgatárgyak megfeleltetését a Hivatal végzi, a jelentkező kérelmére (a kérelem megtalálható a Kérvénytárban).

A kérelmet a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg kell előterjeszteni, azaz 2020. február 15-ig. A késve benyújtott kérelmeket a Hivatal elutasítja.

Az előző felsőoktatási felvételi eljárások során már megfeleltetett érettségi vizsgatárgyakat a Tájékoztató 8. sz. táblázata tartalmazza. Kérelmet tehát csak abban az esetben kell benyújtani, amennyiben a megfeleltetni kívánt vizsgatárgy ebben a táblázatban nem szerepel, továbbá a vizsgatárgy eredménye feltétlenül szükséges az érettségi pontok számításához.

Megfeleltetést csak az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgy esetében és a hatályos érettségi vizsgatárgyakra lehet kérni.

A kérelem csak abban az esetben érvényes, ha a megfeleltetni kívánt érettségi vizsgatárgyak megnevezését követően megadja azt is, hogy adott vizsgatárgyat pontosan melyik, kétszintű érettségi vizsgarendszer szerinti vizsgatárgynak szeretné megfeleltetni (céltárgy). (Pl. szállodaismeret vizsgatárgyat vendéglátóipar ismeretek vizsgatárgynak – ez utóbbi a céltárgy.)

A tantárgymegfeleltetési kérelemről a Hivatal dönt, a megfeleltetni kívánt vizsgatárgynak az érettségi letétele évében hatályos tematikája és vizsgakövetelményei alapján. Ezek a dokumentumokat a jelentkezőnek kell beszereznie és a kérelméhez csatolnia. Ehhez segítséget kaphat:


Kérjük, hogy a dokumentumokat úgy nyújtsa be, hogy az azt kiállító intézmény azonosítható legyen.

Amennyiben a tematika beszerzése a felsorolt szervektől nem lehetséges, a kérelemhez mellékelni kell az érintett szerv erről szóló írásbeli nyilatkozatát.

A Hivatal tantárgymegfeleltetésről vagy annak elutasításáról hozott döntése az E-felvételi felületén jelenik meg (a dokumentumfeldolgozás időszakában).

Figyelem! Hiányos kitöltés esetén a kérelem automatikusan érvénytelen! Hiányos kitöltésnek minősül például: