felvi.hu


3.1.3. Felsőfokú oklevél

2019.12.19

A hagyományos képzési rendszerben (2006-ig) a főiskolai és egyetemi, a többciklusú képzési rendszerben pedig az alap- és mesterképzésben megszerzett végzettséget igazolja.

Annak a jelentkezőnek, aki a jelenleg zajló felsőoktatási felvételi eljárás során (a tavaszi félévben) szerzi meg a felvételhez szükséges felsőfokú végzettségét, legkésőbb 2020. július 9-ig kell beküldenie az oklevele másolatát. Ha a fenti időpontig az oklevelet nem állítják ki, akkor a felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél-igazolás formanyomtatványt kell benyújtania, miszerint teljesítette a záróvizsgáit és rendelkezik az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, vagyis az oklevél kiállítása folyamatban van. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 51.§ (3) bekezdése alapján az oklevél-igazolás csak akkor fogadható el, amennyiben azt a jelentkező számára a záróvizsga napjától vagy a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított legfeljebb harminc napban állították ki. A korábban oklevelet szerzettek kötelesek az oklevél másolatát benyújtani!

A felvételi eljárás során benyújtott oklevél-igazolás elfogadható a végzettség és szakképzettség igazolására, azonban a felvételt nyert jelentkezőnek be kell mutatnia eredeti oklevelét a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozáskor. Ennek hiányában az intézmény vezetője a felvételi döntést megsemmisíti.

Latin nyelvű régi típusú oklevél esetén (orvos, jogász, gyógyszerész) a jelentkezőnek a magyar nyelvű dokumentumot is be kell küldenie.

A doktori cím, a szakirányú továbbképzési, a szakosító és a szakmérnöki dokumentum nem igazol végzettségi szintet, ezért a jelentkezőnek a végzettséget igazoló felsőfokú oklevelét is be kell nyújtania.

Elveszett vagy megsemmisült oklevélről az illetékes (jogutód) felsőoktatási intézmény másodlatot állít ki.