felvi.hu


1.7.1. Hiánypótlás

2019.12.19

A hitelesítési határidőt követően megkezdődik az adatok és a csatolt dokumentumok feldolgozása. Amennyiben ennek során megállapítják, hogy a jelentkező a felvételi jelentkezési kérelmet hiányosan nyújtotta be, legkésőbb a besorolási döntés határnapját megelőző 28. napig, azaz 2020. június 25-ig felszólítást kap a hiányok pótlására. A hiánypótlás E-felvételiben történő megjelenéséről a Hivatal e-mailben értesíti a jelentkezőket.

A következő esetekben érkezik hiánypótlási felszólítás:


Amennyiben a jelentkező a hiányt legkésőbb a hiánypótlási felszólításban megadott határidőn belül (vagy a rendelkezésre még nem álló dokumentumok esetében legkésőbb 2020. július 9-ig) nem pótolja, jelentkezési kérelmét a Hivatal a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján bírálja el, vagy az eljárást megszüntetheti.

A jelentkezők legkésőbb 2020. június 25-ig általános tájékoztatást is kapnak az egyes pontszámítási módokhoz szükséges adatokról és dokumentumokról és a már benyújtott dokumentumok ellenőrzési lehetőségéről. Az általános tájékoztató és az egyedi (névre szóló) hiánypótlási felhívás nem azonos.

Figyelem! Nem minden dokumentum hiánya esetén kap hiánypótlási felhívást a jelentkező: ilyen például a többletpontra jogosító igazolás. Minden jelentkező egyénileg dönthet arról, hogy a lehetőségek közül milyen dokumentumok figyelembevételével kívánja a pontszámítást, ezért ennek alapján kell figyelnie az ahhoz szükséges dokumentumok beküldésére.

 

Ha a jelentkező az intézmény által meghatározott – csak az adott intézményben kötelező – mellékletet nem nyújtja be, a felsőoktatási intézmény hívja fel a jelentkezőt ennek pótlására, a besorolási döntés időpontja előtt legkésőbb 45 nappal.